Annons

Annons

Riktad emission i Estea fulltecknad

Den riktade emissionen om maximalt 129 Mkr i Estea AB:s fond Estea Sverigefastigheter 3 är fulltecknad

Emissionen genomfördes för att tillgodose tilldelning med anledning av intresset för den publika emissionen om maximalt 150 Mkr, som övertecknades med cirka 40 Mkr.

– I september öppnade vi fonden för nya insättningar med en initial ambition att ta in 150 miljoner kronor. Intresset från investerare uppgick till över 320 Mkr och vi valde därför att även rikta en emission mot institutionella investerare. Totalt har vi i dessa emissioner tillfört fonden 279 Mkr i nytt kapital,  säger Johan Eriksson, vd för Estea AB, i en skriftlig kommentar.

– Vi kommer nu att rikta fokus mot att tillvarata de möjligheter till tilläggsförvärv som vi har identifierat och bedömer kommer att ge ett positivt bidrag till portföljens avkastning.

Annons

Annons

Estea, som varit verksamt sedan 2002, är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Affärsmodellen innebär att Estea genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. 

 

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons