– Revolut vill bygga en privat- och företagsbank i alla marknader över hela världen som är sammanlänkad, säger Chad West, kommunikationschef på Revolut.
Fintech

Revolut-chef: Vill bli global bank

Brittiska fintechbolaget Revolut har ambitionen att bli en global bank och planerar att öppna sin första bankverksamhet i Litauen i början av nästa år.

Uppdaterad 2019-11-19
Publicerad 2019-11-18

– Vi vill bygga världens första riktigt globala bank. Vårt fokus ligger nu på att expandera Revolut till nya internationella marknader utanför Europa, säger Chad West. 

Det finns visserligen en del banker som i viss mening är globala, men inte som finns i alla kontinenter och som erbjuder fullt tjänsteutbud i alla regioner, enligt Chad West. 

– Revolut vill bygga en privat- och företagsbank i alla marknader över hela världen som är sammanlänkad.

Revoluts kunder har idag tillgång till bland annat bankkonto, kan göra transaktioner, använda Revoluts betalkort och göra valutaväxlingar. På sikt vill man lägga till finansiella tjänster som lån och investeringar i aktiemarknaden och är redo att anpassa sig till marknader där det kan finnas lokala behov. 

Bolaget har en europeisk banklicens och planerar att starta sin första bankverksamhet i Litauen i slutet av det här året eller åtminstone i början av nästa år. Valet av Litauen sker mot bakgrund av en relativt hög kompetens inom fintech i landet, enligt Chad West. Det är först när verksamheten i Litauen är igång och fungerar smidigt som Revolut planerar att lansera banktjänster också i andra europeiska länder.   

Revolut hoppas kunna lansera sina banktjänster i andra länder i Europa under nästa år, men idag finns det ingen deadline som bolaget har satt upp, enligt Chad West. 

Fintechbolaget har idag 9 miljoner kunder där en klar majoritet finns i Europa, varav drygt en tredjedel i Storbritannien. Revolut finns idag även utanför Europa i form av Australien och Singapore och näst på tur står USA och Kanada. På sikt planeras lansering även i länder som Indien och Brasilien. 

Revolut vill att kunderna i en app ska kunna använda olika finansiella tjänster inklusive transaktioner, aktiehandel och valutaväxlingar. 

Vilka är era främsta prioriteringar?
– Vi vill att banken i Litauen ska bli operationell och framgångsrik. Vi vill också expandera, där USA och Kanada är nästa länder för lansering, så USA är ett stort fokus, säger Chad West. 

– Vi behöver också anställa personal i takt med att vi expanderar, fortsätter han. 

Vilka är era främsta utmaningar?
– En utmaning är att anställa personer med rätt kompetenser. Vi har cirka 1 500 anställda och ökar med 50 personer varje månad.

– Vi måste också förstå problem i varje enskild ny marknad som vi ska gå in i, säger Chad West. 

Fintechbolaget går med förlust idag men skulle gå med vinst under nästa år om bolaget inte skulle expandera in i nya marknader, uppger Chad West. Revolut har från starten 2015 fram till idag tagit in runt 340 miljoner dollar i finansiering. 

Chad West ser de största bankerna i varje land som Revoluts största konkurrenter. Bland fintechbolag nämner han stora IT-bolag som Apple och Google med planer också inom fintech. 

Platsannonser

Nyheter