Annons

Annons

Revisorn: Oscar Properties framtid är i fara

UPPDATERAD Oscar Properties framtid som företag är i fara. Den varningen utfärdar företagets revisor i en revisorsupplysning till årsredovisningen.

Så här skriver Oscar Properties i sitt pressmeddelande:

”Vi vill fästa uppmärksamheten på den information som lämnas i förvaltningsberättelsen och not 1 under avsnittet ”Verksamhetens art, omfattning och risker” av vilka det framgår att koncernens fortsatta verksamhet är beroende av förlängningen av det obligationslån som förfaller i september 2019 eller annan form av finansiering. Skulle inte medel erhållas i den omfattning som styrelsen förväntar sig kan detta innebära en betydande risk för bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Vårt uttalande är inte modifierat i detta avseende”, heter det i revisorskommentaren.

Den 2 april gick bostadsutvecklaren ut med att man ställer in utdelningen på preferensaktierna. Bolaget gick också ut med att byggentreprenadverksamheten i det helägda dotterbolaget Allegro ska avvecklas, vilket ska minska kostnaderna med cirka 38 miljoner kronor på årsbasis. Dessutom föreslog man en förlängningen av obligationslånet på 450 miljoner kronor, från september 2019 till september 2021. I årsredovisningen skriver styrelsen: 

Annons

Annons

”Skulle de åtgärder som beskrivs inte falla väl ut kan det innebära att förutsättningarna för fortsatt drift inte finns. Styrelsens bedömning är att det är sannolikt att dessa åtgärder kommer att kunna genomföras och att fortsatt likviditet kan erhållas. Företagets finansiella rapporter har upprättats enligt antagande om fortsatt drift.”

Hur ser egentligen kapitalsituationen ut för Oscar Properties? Hur nära är Oscar Properties en konkurs?

– Vår kapitalsituation redovisas i våra kvartalsrapporter. Att lägga om ett lån ser vi som en ganska normal del av en verksamhet, men visst är det viktigt att vi lyckas med omställningen för att möta den svagare bostadsmarknaden. Bra nog så har en stor del av obligationsägarna redan uttalat sig positivt till att förlänga obligationslånet, de tycker att det är bra att vi agerar, svarar Monica Nygren, kommunikationsansvarig på Oscar Properties till Realtid.

Ni sjösatte nyligen ett nytt bolag, Norrterna. Nyligen beslutade ni ju att avveckla dotterbolaget Allegro. Varför avvecklar ni samtidigt som ni startat ett nytt bolag, samtidigt som er finansiella situation verkar vara dålig?

– Norrterna och Allegro är två olika sorters bolag. Allegro är ett byggbolag som vi aviserat att vi ska avveckla för att istället köpa de tjänsterna externt. Norrterna kommer att utveckla bostäder på tillväxtorter runt om i Sverige tillsammans med andra men inte bygga bostäder i egen regi.

 

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons