Finans Nyhet

Revisor för börsbolag varnas

Publicerad

Revisormissen rör en omfattande post som har stor betydelse för Gunnebo-koncernens resultat, uppger Revisorsnämnden.

Revisorsnämnden varnar en revisor på Deloitte i Göteborg, som var huvudansvarig för revisionen av det börsnoterade säkerhetsbolaget Gunnebo.

Bolagets organisation för treasury, bolagets finansförvaltning, är uppdelad mellan Sverige och Schweiz. Uppdelningen innebär att transaktioner initieras genom instruktioner från Sverige och sedan genomförs i Schweiz. Under det aktuella året, 2008, uppgick den totala volymen säkringsintrument till cirka 3,9 miljarder kronor.

Nämnden pekar på att revisorn kände till att Gunnebos tresuryfunktion hanterade mycket stora volymer samt att finanschefen var nytillträdd och saknade finanserfarenhet. Han kände även till att koncernens treasury var komplex med flera inblandade bolag. Detta kan innebära en hög risk, vilken revisorn inte har uppmärksammat, enligt nämnden.

Annons

”Anledningen till detta är de betydande beloppsmässiga konsekvenser som medvetna eller omedvetna fel inom detta område skulle kunna få för koncernen”, skriver Revisornsnämnden.

Man menar att eventuella fel skulle kunna bli kännbara.

Revisorn skulle därför ha vidtagit åtgärder för att ”reducera revisionsrisken till en acceptabel nivå”. Han borde ha gjort en utförlig granskning av den interna kontrollen och gjort en utvidgad substansgranskning, menar nämnden.

Annons

Revisorn har å sin sida sagt att det schweiziska dotterbolagets revisorer har granskat den interna kontrollen i dotterbolaget och inte rapporterat något som tydde på väsentliga brister.

Men Revisornsnämnden anser inte att en granskning av dotterbolaget räcker.

Revisorn straffas nu med en varning från Revisorsnämnden.

Annons

Börsbolaget

Gunnebo omsatte 6,9 miljarder kronor och redovisade en vinst på 115 miljoner kronor år 2008.

Balansomslutningen uppgick till 5,3 miljarder kronor och bolagets egna kapital till 1,1 miljarder kronor.

Annons