Finans Nyhet

Rekordhög garantigivning under årets första tertial

Taggar i artikeln

Exportkreditnämnden
Svensk Exportkredits index över exportföretagens framtidstro har aldrig tidigare varit så högt. Svensk Exportkredits index över exportföretagens framtidstro har aldrig tidigare varit så högt. 
Publicerad
Uppdaterad

Under första tertialet 2023 garanterade EKN (Exportkreditnämnden) export till ett värde av 48,3 miljarder kronor. Det är högsta garantigivningen någonsin för ett första tertial. Även EKN:s offerter låg på en rekordnivå.

Realtid.se

– EKN har haft en exceptionell start på året med en mycket stor efterfrågan från stora företag. Siffrorna speglar bland annat Sverige unika position inom 5G. Mycket omfattande investeringar sker inom telekom där exportkreditgarantier behövs, säger Anna-Karin Jatko, generaldirektör EKN.

Antalet garanterade SME-affärer sjönk något, från 150 första tertialet 2022 till 119 första tertialet 2023.

–Bankerna är något mer restriktiva än tidigare. Inte minst för tillväxtföretag är det knepigare att få bankfinansiering nu. Det var också anledningen till att EKN tidigare lanserade rörelsekreditgarantin Exportsprånget för dessa företag, säger Anna-Karin Jatko.

Annons

Skadeutbetalningarna uppgick till 292 miljoner kronor – en fortsatt låg nivå. Återvinningarna uppgick till 300 miljoner kronor.

Resultatet som uppgick till 1,46 miljarder kronor påverkades positivt av att avsättningen till skador minskade.

Inga nya stora avsättningar för skador tillkom.

Annons

Perioden i korthet

EKN utfärdade utfästelser (offerter) till ett värde av 91,0 miljarder kronor (21,2 miljarder kronor). Det är den högsta nivån någonsin ett enskilt tertial.

EKN utfärdade garantier till ett värde av 48,3 miljarder kronor (28,0 miljarder kronor). Det är den högsta volymen någonsin under ett första tertial.

Annons

Antalet affärer som EKN garanterade är lägre än föregående år. Under perioden ställde EKN ut garantier i 502 nya affärer (601 nya affärer).

Skadeutbetalningarna uppgick till 292 miljoner kronor (322 miljoner kronor). Det är historiskt en låg nivå.

Återvinningarna uppgick till 300 miljoner kronor (378 miljoner kronor). Det är en hög nivå, men något lägre än motsvarande period föregående år då en stor återvinning gjordes i en affär.

En del av de avsättningar för skador som gjordes strax före årsskiftet avseende engagemang på statsrisk i Ghana, har kunnat lösas upp. EKN har fortsatt en betydande avsättning för engagemanget.

Periodens resultat uppgick till 1 460 miljoner kronor (-54 miljoner kronor). Betydande upplösningar av avsättningar för skador och inga nya stora avsättningar för skador påverkade resultatet positivt.

Här kan du se Anders Fricks intervju med EKN:s generaldirektör under Åre Business Forum>>

Annons