Finans

Rekordår för Latour

Investmentbolagets nettoresultat översteg 4 miljarder kronor.

Uppdaterad 2016-02-18
Publicerad 2016-02-18

Investmentbolaget Latour levererar en stark rapport både för helåret 2015 och för det fjärde kvartalet. Nettoresultatet uppgick till 4,1 miljarder kronor jämfört med 1,8 miljarder för året innan.

Resultatet inkluderar realisationsvinster på 1,7 miljarder kronor vilket motsvarar 11 kronor per aktie, enligt bokslutet.

Både helåret och det fjärde kvartalet 2015 blev de bästa i investmentbolagets historia, säger vd Jan Svensson i vd-ordet.

– Trots svag organisk tillväxt och fortsatta ganska betydande satsningar på produktutveckling, försäljning och marknadsföring, som alla tagits över resultaträkningen, så ökar resultatet kraftigt.
Lägg därtill att våra börsnoterade innehav levererat bra resultat och därmed under året haft en
värdeutveckling som överstiger jämförbart index, säger Svensson.

Börsportföljens värde steg med 31, 6 procent under perioden medan indexet SIXRX ökade med 10,4 procent.

För det fjärde kvartalet redovisas ett rörelseresultat på 270 miljoner kronor, motsvarande en ökning med 17 procent jämfört med föregående år.

Trots ett svårbedömt marknadsläge ser investmentbolaget vidare möjligheter att redovisa bra resultat, även om marknadsutvecklingen blir svag. Sämre tider öppnar också upp för möjligheter att göra bra bolagsförvärv, säger Svensson.

– Vi styr våra verksamheter utifrån att vi inte kan räkna med någon betydande hjälp från konjunkturen.
Men vi slår inte av på takten i våra satsningar, oavsett om det gäller produktutveckling, marknadsföring eller försäljning. Detta gäller inte minst behovet av att även i traditionell industri öka innehållet av digitala lösningar. Förvärvet av Neuffer under fjärde kvartalet ser jag som en viktig byggsten i vårt digitaliseringsarbete. Vi har en stark finansiell position så det finns ingen anledning att slå av på förvärvstakten, oavsett om det blir sämre tider, säger han i vd-ordet.

På grund av det starka resultatet föreslår Latorus styrelse en utdelningshöjning till 6,75 kronor per aktie från 6 kronor.

Platsannonser