FinansNyhet

Rekonstruktion i Polarn O Pyret, Brothers, NK

Publicerad

RNB Retail and Brands har ansökt om rekonstruktion för ett antal delar av sin företagsgrupp – anledningen är covid-19.

Sverker Brundin

På grund av likviditetsproblem till följd av coronakrisen ansöker RNB om rekonstruktion för Polarn O. Pyret, Brothers och Department & Stores, den största aktörern på NK Stockholm och NK Göteborg.

RNB skriver i ett pressmeddelande om två orsaker till krisen. Dels den långsiktiga nedgången inom butiksnäringen för detaljhandeln till följd av ökad e-handel, dels den akuta kris som covid-19 innebär. Det senare har lett till minskad turism och snabbt förändrade konsumentbeteenden.

Företaget räknar med att nuvarande åtgärder ska räcka till. ”Samtidigt innebär cornapandemin att situationen för hela näringslivet är mycket osäker och kännbar flera månader framöver”, skriver bolaget.

Annons

RNB har anlitat advokaterna Ola Sellert vid Trägårdh advokatbyrå och Mats Emthén vid advokatbyrån Carler för att hjälpa till med rekonstruktionerna.

Annons