Digitalisering

Regeringen föreslår digitaliserad konkurs- och rekonstruktionshantering

Skriftlig kommunikation i konkurs- och företagsrekonstruktionsförfarandet ska kunna ske i digital form, föreslår Justitiedepartementet i en lagrådsremiss. 

 

Uppdaterad 2021-02-11
Publicerad 2021-02-11

Justitiedepartementet föreslår i lagrådsremiss “En effektivare konkurshantering” en rad åtgärder som syftar till att digitalisera, modernisera och effektivisera konkursförfarandet och förfarandet för företagsrekonstruktion. Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 juli 2021.

Bland annat föreslår justitiedepartementet att ersätta det obligatoriska edgångssammanträdet i tingsrätt med en ordning där gäldenären skriftligen bekräftar bouppteckningen vid ett sammanträde hos konkursförvaltaren. Ytterligare förslag ges om gäldenärens bokföringshandlingar, förvaltarens berättelser och utbetalning av utdelningsmedel till borgenärerna. Det framgår av ett pressmeddelande.

Lagrådsremissen finns att läsa i sin helhete här >>

Platsannonser

Logga in