Bank

Regelexpert ska lyfta Swedbank

För att förstärka Swedbanks styrelse i syfte att höja förtroendet för banken föreslår nu valberedningen att styrelsen förstärks med Kerstin Hermansson, tidigare vd för Svenska Fondhandlarföreningen.

Publicerad 2019-03-26

Som en del av detta föreslår valberedningen nu nyval av Kerstin Hermansson som styrelseledamot, i tillägg till det tidigare förslaget, som offentliggjordes den 12 februari 2019.

Förslaget innebär att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter i Swedbank utökas från nio till tio personer, det framgår av ett pressmeddelande från Swedbank.

Kerstin Hermansson kommer att bidra i styrelsearbetet med sin kompetens i frågor som rör regelefterlevnad och värdepappersfrågor. Kerstin Hermansson är tidigare vd i Svenska Fondhandlareföreningen, och har som expert deltagit i flera utredningar på uppdrag av regeringen när det gäller regelverket för värdepappersmarknaden. H

Hon har nära bevakat regelutvecklingen i EU under de senaste tio åren med fokus på värdepappersmarknaden. Hon har också varit aktiv inom European Banking Federation och ESMAs (Europeiska värdepappers och marknadsmyndigheten) Securities and Markets Stakeholder Group, samt är styrelseledamot i SwedSec Licensiering AB och Sjunde AP-fonden. Hon har en juristexamen från Lunds Universitet.

Det innebär att styrelsen kommer att bestå av Lars Idermark, Ulrika Francke, Siv Svensson, Bodil Eriksson, Peter Norman, Mats Granryd, Bo Johansson, Magnus Uggla, Anna Mossberg samt Kerstin Hermansson. Till ordförande föreslås Lars Idermark.

Platsannonser