”Rätt av regeringen att kompensera 57-orna”

Taggar i artikeln

Pension
Shoka Åhrman, SPP.Shoka Åhrman, SPP.
Shoka Åhrman.
Publicerad
Uppdaterad

Tidöpartierna kompenserar de som är födda 1957, genom utbetalning på skattekontot från den 1 juli 2024. Det är en av regeringens satsningar i höstbudgeten, som presenteras den 20 september.

Realtid.se

Shoka Åhrman, sparekonom på SPP och Storebrand, kommenterar regeringens besked om att kompensera de 110 000 personer som är födda 1957 som hamnade i kläm när pensionsåldrarna ändrades vid årsskiftet. Det förhöjda grundavdraget som numera gäller från det år en person fyller 67 år, inte från 66 år som tidigare. Följden har blivit att alla personer födda 1957 får vänta ytterligare ett år på skattesänkningen – trots att de i andra avseenden räknas som pensionärer. För många nyblivna pensionärer har det inneburit flera tusenlappar mer i skatt i månaden.

– Jag välkomnar att regeringen nu i efterhand kompenserar 57-orna och ser till att samma skattesmäll inte drabbar 59-orna. Det är viktigt att reglerna för pensionssystemet är långsiktigt förutsägbara och rättvisa. Och 57-orna har hamnat i kläm i den här systemförändringen, vilket borde hanterats när man tog fram det nya regelverket. Det är synd att det tog sådan lång tid för regeringen att hitta en lösning som kompenserar 57-orna. Pensionärer är ju en extra utsatt grupp ekonomiskt och har under året drabbats speciellt hårt av konsekvenserna av den höga inflationen i form av höga energi- och matpriser och kraftigt höjda boendekostnader. Därför är det extra viktigt att den här gruppen blir kompenserade. För att dagen och framtidens pensionärer ska kunna planera sin pension krävs det också långsiktiga politiska beslut. Dagens besked är viktigt för att bibehålla förtroendet för pensionssystemet, säger Shoka Åhrman.

Fakta förslaget till budgetproposition till 57-orna:

Annons
  • Personer födda 1957 kompenseras genom utbetalning på skattekontot från 1 juli 2024. Inget ansökningsförfarande krävs. Satsningen kommer totalt sett att motsvara skatteeffekten av det förhöjda grundavdraget. Den exakta utformningen kommer vi att återkomma till. Sammantaget bedöms kompensationen uppgå till 3,2 miljarder kronor och omfatta ca 110 000 personer.
  • För att inte samma situation ska uppkomma för personer födda 1959 aviserar regeringen att ikraftträdandet av en höjd åldersgräns till 67 år, för rätt till det förhöjda grundavdraget, senareläggs med ett år till den 1 januari 2027. Detta bedöms innebära minskade skatteintäkter med 3,4 miljarder kronor 2026.

Annons