Finans

Ratos minskar rörelseresultatet

Ratos resultat efter skatt landade på -113 miljoner kronor för första kvartalet.

Publicerad 2020-04-28

Investmentbolaget Ratos rörelseresultat uppgick till 6 miljoner kronor för första kvartalet, i jämförelse med 27 miljoner kronor samma period i fjol.

Resultatet före skatt landade på -85 miljoner, jämfört med -94 miljoner kronor året innan. Resultatet efter skatt landade på -113 miljoner kronor.

Ebita-resultatet för Ratos affärsområden uppgick till 107 miljoner kronor. Nettoomsättningen för Ratos affärsområden ökade under period med 10 procent organiskt och uppgick till 5,58 miljarder kronor.

Totalt steg bolagets omsättning med 2,5 procent till 5 641 miljoner kronor.

Jonas Wiström, vd på Ratos, uttrycker osäkerhet inför hur coronapandemin kommer påverka bolaget

"Jag kommer inte försöka göra någon prognos annat än att osäkerheten kan komma att bestå under resten av året. Vår bolagsgrupp är heterogen och påverkas i olika grad. Gemensamt för alla bolag är att åtgärder vidtas samtidigt som nödvändiga investeringar genomförs", skriver han i rapporten.

 

Platsannonser