Finans

Ratos dumpar Euromaint

Ratos säljer hela innehavet i Euromaint till PE-fond.

Uppdaterad 2016-10-25
Publicerad 2016-10-25

Ratos meddelar i dag att bolaget säljer samtliga aktier i dotterbolaget Euromaint, ett underhållsföretag för spårtrafikbranschen. Köpare är SSVP, en private equity-fond som rådges av Orlando Management.

Försäljningspriset, Enterprise Value, uppgår till 650 miljoner kronor, enligt pressmeddelandet. Avyttringen förväntas inte ge upphov till någon resultateffekt för Ratoskoncernen. Investeringen har gett en negativ årlig genomsnittlig avkastning, IRR.
 
Ratos förvärvade Euromaint 2007 i samband med den pågående avregleringen av tågoperatörsmarknaden. Bolaget har idag cirka 1.050 anställda och en årlig omsättning om cirka 1.600 miljoner kronor. Den tyska verksamheten avyttrades 2015 som ett led i att renodla verksamheten.

– Euromaints högkvalitativa leveransförmåga har stärkt bolagets position på marknaden för tågunderhåll. Ratos har ägt Euromaint sedan 2007 och ser tidpunkten som läglig för en ny ägare att ta vid, säger Lars Johansson, tf vd Ratos.

För cirka två veckor sedan offentliggjorde Ratos att bolaget kommer att genomföra betydande nedskrivningar av bokförda värden i samband med offentliggörandet av bokslutet för tredje kvartalet. Sammantaget förväntas nedskrivningen av goodwill och andelar i intresseföretag uppgå till cirka 1,7 miljarder kronor. Ratos hänvisade då bland annat till  Euromaint men också till portföljbolagen Aibel, AH Industries, Biolin Scientific och Jøtul.

– Vissa av våra bolag verkar i tuffa marknadsförhållanden och visar en svag resultatutveckling. För att återspegla bolagens marknadsförutsättningar anpassar vi våra bokförda värden. Som aktiva ägare arbetar vi kontinuerligt med respektive bolagsledning för att stärka respektive bolags långsiktiga konkurrenskraft. Nedskrivningen påverkar inte gällande helårsutsikter för den totala portföljens sammantagna operativa resultatutveckling som förväntas vara något lägre än föregående års resultat, justerat för Ratos ägarandel, sade Lars Johansson, tf vd Ratos i en kommentar för cirka två veckor sedan.

Platsannonser