Annons

Annons

Rapportras för Prime Living

Prime Living har det liksom många bostadsutvecklare mycket tufft. Rapporten visar på ett rörelseresultat på -407 miljoner för det fjärde kvartalet 2018. Motsvarande period förra året gick bolaget med en vinst på 22 miljoner kronor.

Aktien tappade rejält på rapporten. Vid stäning var aktien ned 11,05 procent.

Prime Living redovisar vidare att man vid årsskiftet har 25 miljoner kronor i likvida medel. Vid samma period förra året fanns 77 miljoner kronor i likvida medel.

"Periodens resultat hänförs till stor del av att marknadsvärdena på förvaltningsfastigheterna har sjunkit. Detta beror dels på generell marknadsförsvagning och enligt vår bedömning även på bolagets finansiella position. Det negativa resultatet beror även på de försäljningar som gjorts under perioden", heter det i rapporten. 

Annons

Annons

Arbetet med att stärka Prime Living och förtroendet för bolaget har fortsatt under perioden. Vårt fokus på kvalitet och hållbar förvaltning är vi övertygade om är rätt väg för att fortsätta att utveckla och förvalta studentbostäder då vår bedömning är att efterfrågan på den här typen av bostäder även fortsättningsvis kommer vara stor, skriver Hans Sandén i vd-ordet.

 

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons