Bank

Rapporten alla snackar om

FRA:s maskade rapport beskriver bland annat hur man observerat när bankansvariga utfört alla extraheringar av data från bankdatasystemen. Läs hela rapporten här.

Publicerad 2019-03-22

Av fredagens rapport framgår det att FRA har granskat de initiala uppgifterna från SVT Uppdrag Gransknings avslöjande. FRA har gått igenom förekomsten av bankkundrelationsundersökningar och rapporter från och med 2016, externt genomförda samt av banken. Däremot har man inte haft tillgång till dessa rapporter eller några andra uppgifter. Rapporten är enbart baserad på FRA:s analys av de bankdokument som lämnats till FRA, framgår det.

Den är begränsad till de enskilda 50 namn som tillhandahålls av SVT till banken. FRA reserverar sig för att ytterligare information kan ändra de preliminära resultaten i denna rapport.

FRA skriver även att man inte har fått direkt tillgång till bankdatasystem utan observerat när bankansvariga utfört alla extraheringar av data från bankdatasystemen.

FRA skriver även att uppgifterna från banken har inte varit föremål för några datumbegränsningar. 

”Vi noterar dock att Data Warehouses och KYC-systemen (Know your costumer reds anm.) som banken har tagit fram data från kan ha varit föremål för historisk datautrensning och arkivprocesser som kan ha begränsat tidsperioden för vilken data finns tillgänglig”.

FRA skriver att ”Vi försökte identifiera huruvida KYC eller andra lämpliga system tillhandahöll en tydlig indikation på att ett kundförhållande hade avslutats och att tjänster till kunden är förbjudna”. 

Vidare framgår det bland annat FRA gått igenom KYC och CRM-registren (customer relationship management) för att finna 47 sökord som fokuserar på de specifika namn som uppges i SVT:s Uppdrag Granskning. Sökorden gav 23.114 träffar.

”Vi observerade när banken genomförde minst 73 databassökningar för att identifiera konton och relaterade transaktionsdata”, framgår det av rapporten.

FRA skriver även att man granskade kontonas stängningsdatum.

Av en separat bilaga framgår det att 681 kundrelationer med non-resident kunder avslutade i Baltikum, varav 427 i Estland, under 2017 och 205 avslutades under 2018. 

Vidare skriver Swedbank att antalet rapporter av misstänkt beteende och aktiviteter till lokala myndigheter ökat över tid. Under 2017 uppgick antalet rapporterade misstänkta transaktioner i Baltikum till 1.480 medan motsvarande siffra under 2018 uppgick till 2.294. 

Platsannonser