Pension

Radikal omgörning av förvalet till premiepensionen

Finansdepartementet föreslår att förvalet i premiepensionen blir en enda fond.

Sverker Brundin
Publicerad 2020-02-18

Under måndagen skickade finansdepartementet ut en promemoria på remiss som bygger vidare på sakkunnige Mats Langensjös promemoria från i somras, skriver Sak & Liv.

I syfte att maximera förutsättningarna för ett bra pensionsutfall föreslår finansdepartementet att dagens byggstensfonder i AP7 ersätts med en enda, med tillväxtprofil.

Nuvarande förval i premiepensionen fungerar som en generationsfondsportfölj. Förslaget i promemorian är att ersätta den med en sparandeportfölj och en utbetalningslösning. Under utbetalningsfasen ska den som vill kunna placera pengarna i en fondförsäkring.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2021.

Platsannonser