Professor James Ohlson anser att USA har problem.
Professor James Ohlson anser att USA har problem.
Konjunktur

Professor: Recession i USA oundviklig

Utlandssvensken och professorn James Ohlson varnar för illavarslande tecken i den amerikanska ekonomin. Han anser att det ser så illa ut att en recession är i antågande.

Publicerad 2019-03-06

James Ohlson är en av USA:s mer anlitade professorer i finansiell redovisning. Han ser dystert på amerikansk ekonomi när det stora budgetunderskottet kombineras med en hög sysselsättning.

– Det finns ett antal mörka moln i den amerikanska ekonomin, säger James Ohlson.

Det handlar inte om någon ny statistik utan om att sätta existerande siffror i ett sammanhang. James Ohlson varnar särskilt för USA:s växande budgetunderskott samtidigt som det råder full sysselsättning.

Han vill också slå larm om kvalitén på tillväxten i den amerikanska bruttonationalprodukten. Om något påverkar ekonomin negativt tror han att det kan få ödesdigra följder.

Det förväntade amerikanska budgetunderskott uppgår till 5 procent av BNP. Därtill: för varje dollar den amerikanska staten gör av med tar den bara in 75 cent i skatter.

– Budgetunderskottet är historiskt högt i förhållande till BNP:s tillväxt och till den fulla sysselsättningen, säger James Ohlson.

Han hävdar att kvalitén i BNP:s tillväxt är dålig, bland annat på grund av att de nya jobben inte skapas inom produktions- eller framtidssektorer utan inom konsumtionssektorer, till exempel skapas 2/3 av de nya jobben inom hälsosektorn.

Om ekonomin blir sämre blir underskottet ännu större. Statens utgifter kommer att vara konstanta eller öka under det att intäkterna, som till exempel företagsskatter, minskar. Staten har bland annat utgifter för det sociala sjukförsäkringssystemet Medicaid för låginkomsttagare, påpekar James Ohlson. Dessa utgifter lär inte bli mindre, eftersom USA har en åldrande befolkning.

Han tror att utgifterna fortsätter att öka och skatteintäkterna att minska. Det amerikanska underskottet beror på de nya skatteregler som genomdrevs förra året. Statens intäkter är i princip oförändrade.

– Intäkterna i förhållande till BNP borde av hävd ligga på 19 procent i genomsnitt. Nu är dessa drygt 16 procent, säger James Ohlson.

Samtidigt ökar kostnaderna med 7 procent medan produktiviteten ligger kvar på 2,5 procent.

– Det federala budgetmaskineriet fungerar inte givet den höga tillväxten och den låga arbetslösheten, säger James Ohlson.

Han är övertygad om att det till slut inte går att slippa ifrån en recession. Frågan är hur djup den blir.

– Hushållens sparkvot är under 3 procent, vilket är lågt historiskt sett. En annan sida av myntet är att handelsunderskottet aldrig har varit så högt.

Vad gäller aktiemarknaden konstaterar James Ohlson att nyckeltalet P/S (pris/försäljning) nu ligger på 2 när det historiskt brukat vara 1,2.

– Aktier är högt värderade idag. I det långa loppet kommer värderingarna att återgå till ett genomsnitt. Det kanske inte är en bra idé att investera i aktier just nu.

Han anser att riskerna i ekonomin är för stora.

– Vinstmarginalerna i bolagen är höga men det beror på att investeringarna är låga. Om bolagen på kort sikt drar ner på investeringar i maskiner och byggnader minskar avskrivningarna och resultatet förbättras tillfälligt, säger James Ohlson.

Nästa krasch tror han sammanfaller med att fastigheters värde faller kraftigt i metropoler som Los Angeles, Paris, London, Beijing och Shanghai.

– Jag tror på ett nytt kallat Minsky-moment.

Ekonomen Hyman Minskys instabilitetshypotes från andra halvan av 1900-talet dammades senast av i samband med bolånekrisen i USA 2008. Se vidare faktarutan nedan.

– I alla kreditsystem finns perioder när man blir pessimist. Om det är bra tider ökar krediterna och man skjuter upp Minsky-moment. Men så snabbt det kommer in dåliga nyheter slår Minsky-moment in.  

Alla konjunkturuppgångar bär frö till nästa nedgång.

– När nedgången kommer beror på omständigheterna. Den politiska arenan är som reality-serien Kardashians. En total infantilisering sker. Politiker talar inte längre om siffror. Inget diskuteras som kan få politiska konsekvenser, säger James Ohlson.

Vad är ett Minsky-moment?

Ett Minsky-moment innebär en större kollaps av tillgångars värde efter en lång period av välstånd och företagsvinster. Välståndet minskar förmågan att uppfatta risk. Skuldsättningen har därmed ökat hos hushållen och företagen. Investeringarna sker med lånade pengar. Om låneekonomin kraschar kommer investerarna att få en potentiell kassaflödeskris. Denna börjar dock med en måttlig nedgång i tillgångspriser. Sedan ökar svårigheterna att betala tillbaka lånen på de belånade objekten vilka sjunkit i värde. Snöbollen är i rullning.   

Lämnade Sverige på 60-talet

James Ohlson lämnade Sverige på 1960-talet för att studera i USA. Han blev professor i finansiell redovisning och har arbetat vid samtliga Ivy League-universitet, bland annat Columbia Business School i New York. Han har vunnit ett otal priser inom redovisning och hans namn är inskrivet i London School of Economics Hall of Fame för redovisning. Numera är han professor vid Hongkong Polytechnical University men gästföreläser runtom i världen, bland annat på Handelshögskolan i Stockholm.

Platsannonser