FinansNyhet

”Processen har pågått under några månader”

Foto: Catella
Publicerad

Jonas Burvall, kommunikationschef på Catella Group kommenterar Athanses förvärv av Catella Fondförsäkring.

Olof Ehrs

I onsdags framkom att Athanase förvärvar 70 procent av aktierna i Catella Fondförvaltning för en kontant köpeskilling om 126 till 154 miljoner kronor beroende på CFF:s utveckling fram till affärens genomförande. Bolagets kommunikationschef Jonas Burvall kommenterar försäljningen.

Hur kommer er verksamhet förändras i och med förvärvet?
– Verksamheten förändras så till vida att Athanase förvärvar majoriteten av aktierna i Catella Fondförsäkring. Tillsammans med Athanase ingår vi ett samarbete om att utveckla verksamheten, bland annat genom att vi ska erbjuda nya produkter, inte minst fastighetsprodukter, redan till hösten.

Kommer ni expandera eller avveckla någon specifik del av er verksamhet?
– Tillsammans med Athanase kommer vi att utveckla fondbolagets verksamhet och erbjudande. Vad gäller Catellas övriga verksamhet inom våra affärsområden corporate finance och property investment management ser vi fortsatt tillväxt framför oss.

Annons

Hur kom ni i kontakt med Athanase Industrial Partners?
– Vi har haft en traditionell försäljningsprocess tillsammans med rådgivare och kom i kontakt med Athanase i den processen. Bolagen hade genom vår vd Johan Claesson och Athanases Stefan Charette en tydlig samsyn kring möjligheter och ambitioner för verksamheten i Fondbolaget och fann varandra där.

Varför sker förvärvet just nu?
– Vi har helt enkelt fört en diskussion med Athanase, förhandlat och skrivit avtal i dag.

Hur länge var processen?
– Processen har pågått under några månader, under ”corona-tiden”. Med dagens digitala möjligheter har inte det varit något större problem.

Annons

Kommentar till att Athanase Industrial Partner är registrerade på Cayman Islands? Vad får det för betydelse för er verksamhet?
– Jag ser inte att det skulle få någon betydelse, majoritetsägaren är ett svenskt kommanditbolag med verksamhet i Stockholm och det förvaltade kapitalet kommer från större svenska institutioner som bland annat AP-fonder, försäkringsbolag och universitet. Det som snarare får betydelse är att vi hittat en strategisk partner som kan säkerställa bolagets fortsatta utveckling samtidigt som vårt kvarvarande ägande möjliggör fortsatt distribution av nya produkter.

Sker några övriga organisatoriska förändringar, omplaceringar eller rekryteringar?
– Nej.

Annons