Annons

Annons

Problematisk historik saknas i prospekt

UPPDATERAD Real Holdings vd och storägare Peter Teurnberg har en turbulent affärshistorik inklusive en personlig konkurs och brottsmisstankar. Detta märks inte i bolagets prospekt inför börsnoteringen.

Som Realtid.se tidigare rapporterat ska Real Holding i Sverige AB göra fastighetsförvärv för 1,6 miljarder kronor den närmaste tiden och söker därför ny finansiering. Bolaget vill ta in upp till 265 miljoner kronor genom en nyemission av preferensaktier och har även ansökt om notering av aktierna på First North från och med början av juli.

Peter Teurnberg, vd och huvudägare, har en lång bakgrund inom fastighetsbranschen men affärerna har inte alltid varit lyckosamma. I prospektet nämns att han varit styrelseledamot i två fastighetsbolag som gått i konkurs. Dessa var avslutade 2011 och 2012 utan anmärkning.

Enligt prospektet är detta alla bolagkonkurser som förekommit de senaste fem åren. Men vad som inte framgår är att Peter Teurnberg själv försattes i personlig konkurs i januari 2011 vid Linköpings tingsrätt.

Annons

Annons

Konkursen skrevs av 2012 sedan konkursförvaltarna konstaterat att det saknades tillgångar i boet. Skulderna, av vilka merparten Peter Teurnberg hävdade var preskriberade, uppgick vid tidpunkten till drygt 30 miljoner kronor.

Peter Teurnberg säger till Realtid.se att han gjort upp med fordringsägarna sedan dess och att det inte kvarstår några skulder efter 2013.

– Det är uppklarat alltihop, det finns inget kvar av det där, säger han till Realtid.se.

Enligt Peter Teurnberg har han varit öppen med konkursen inför rådgivarna som bistått bolaget med nyemissionen.

– Det är gjort en riktig legal due diligence av Grönbergs och Finansinspektionen har tittat på allt också.

Bakom prospektet står Mangold fondkommision.

Enligt Realtid.se:s research har Peter Teurnberg också förekommit i flera ekobrottsrelaterade förundersökningar sedan slutet av 1990-talet. Inte i något fall har misstankarna lett fram till åtal. Den senaste förundersökningen lades ned 2009.

Eftersom prospektet endast behöver redovisa en historik på fem år nämns inte dessa misstankar.

När det gäller den personliga konkursen var det gamla skulder och borgensåtaganden från fastighetskraschen i början av 1990-talet som som låg bakom konkursansökan 2011. Av konkursförvaltarens berättelse framgår att det var Kredit AB Marginalen som drev ärendet i domstol. Bolaget hade tagit över fordan från Securum/VF Finans 2003 och den ursprungliga borgenären var Gamlestaden.

Peter Teurnberg har varit skriven i Spanien och Storbritannien en längre period men har haft affärer i Sverige under årens lopp. Real Holding är det första större publika bolaget som han är synlig i. Förutom vd-skapet är han storägare med 23,69 procent av aktierna. Två vuxna söner äger också 12,48 procent vardera.

Näst största ägare är Kvalitena med 20 procent. Kvalitena garanterar också 198,75 miljoner kronor av preferensaktieemissionen.

Planen är att Real Holding i nästa steg ska köpa ett hyreslägenhetsbestånd i Göteborg med ett underliggande fastighetsvärde på 500 miljoner kronor från D. Carnegie & Co där Kvalitena också är storägare.

UPPDATERING:

Real Holding kommer att komplettera prospektet med informationen om den personliga konkursen.

– Det handlar ursprungligen om en konkurs från början på 90-talet i samband med den stora finans- och fastighetskrisen. Den drabbade mig personligen efter ett borgensåtagande för en god vän och affärspartner. Därefter hängde skulder kvar till enskilda fordringsägare genom överlåtelser och tyvärr ledde det sedermera till en personlig konkurs 2011. Detta skulle självklart också ha stått med i prospektet, vilket vi kommer att komplettera genom ett tillägg till prospektet, säger Peter Teurnberg i en kommentar till Realtid.se på fredagen.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons