Illustration: Pixabay
Bank

Privata moln – nästa steg för finansbranschen

Inom finanssektorn är man fortsatt skeptisk mot publika moln. Därför ökar satsningarna på privata moln. På sikt bäddar det för hybridlösningar med både typerna av moln. Det visar en ny undersökning.

Publicerad 2021-01-28

Vad gäller IT-infrastruktur är det framför allt två trender som är generellt starka för tillfället: publika moln och hybridmiljöer med inslag av både privata och publika moln. Men det här gäller inte alla sektorer och branscher. Ett undantag är bank- och finanssektorn, där fokus framför allt ligger på privata moln.

I en global undersökning gjord av Nutanix visar det sig att 43 procent av respondenterna som jobbar med finansiella tjänster planerar att öka investeringarna i privata moln under nästa år. Det är 10 procentenheter högre än genomsnittet för alla branscher. Undersökningen heter Enterprise Cloud Index Report. Nutanix erbjuder plattformar och verktyg för att hantera publika moln, privata moln och hybridmoln, samt modern IT-infrastruktur.

Undersökningen visar också att 39 procent av finansfolket planerar att öka investeringarna i hybridmoln med 39 procent under den kommande femårsperioden. Den pågående pandemin har kickstartat ansträngningarna. 50 procent anger att den fått ökade investeringar i hybridmoln som en följd.

Säkerhet viktig drivkraft

Varför föredrar finansbranschen privata moln framför publika? Svaret står, som man kan förvänta sig, att finna i säkerhet, personlig integritet och regelefterlevnad. 62 procent ser dem som problemområden för publika moln.  Eftersom säkerheten för känsliga data inte går att ifrågasätta framstår privata moln i en bättre dager.

Investeringar i hyperkonvergerad infrastruktur (HCI) är ett område som hör ihop med satsningar på privata moln. Det blir enklare att bygga den infrastruktur som behövs för privata moln med HCI. Hyperkonvergerad innebär att hårdvaruresurser som servrar, lagringsenheter och nätverksutrustning samlas i pooler och hanteras med mjukvara. Enkelt uttryckt kör man kommandon i mjukvaror, i stället för att skruva på burkar.

Nästan hälften av respondenterna i finanssektorn säger att de implementerar HCI för fullt, eller är på väg att sätta i gång. 38 procent tänker göra det inom tolv till 24 månader.

Vill få kontroll

Varför görs alla ansträngningar för att införa privata moln? 59 procent svarar att man vill få kontroll över hur IT-resurser används. 58 procent villa ha bättre prestanda och 55 procent ökad flexibilitet. Det går alltså att ange flera svarsalternativ till varför man satsar på privata moln.

Bland hinder mot molnsatsningar märks brist på personal som kan hantera blandade IT-miljöer med både privata och publika moln, vilket 36 procent anger. 34 procent anger en brist på generell expertis om molnteknik och på expertis om containrar, vilket inklusive Kubernetes.

– Den snabba ökningen för privata moln i finanssektorn är en bra förutsättning för hybridmoln, som tros bli branschstandard under de kommande åren, säger Tapan Mehta, chef för marknadsföring av branschlösningar på Nutanix.

Platsannonser