Sponsrat Sponsrat

Socialstyrelsens nya siffror visar ökad brist på specialistsjuksköterskor

– Om politiker menar allvar med att vi ska ha en jämlik vård måste Vårdförbundets modell akademisk specialisttjänstgöring AST snarast införas överallt, säger Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet.

Publicerad 2016-11-03

AST innebär att sjuksköterskor kan specialistutbilda sig med full lön inom ramen för kollektivavtal. 

Socialstyrelsens nya siffror visar att bristen på specialistsjuksköterskor ökar inom de viktiga områdena medicin, kirurgi och psykiatri. Samtidigt som vården blir alltmer avancerad. Och internationell forskning visar att det finns ett direkt samband mellan sjuksköterskors kunskap och patienternas möjligheter till överlevnad, symtomminskning och välbefinnande.

–  Det är märkligt att det ska ta sån tid att införa en nationell reglering av AST när vi har alla fakta på bordet. Hur ska vi säkra kompetensförsörjningen när det går så här långsamt? Vi vill trygga en god, säker och jämlik hälso- och sjukvård för alla människor i Sverige. Inte minst för multisjuka äldre, säger Sineva Ribeiro.

– Det är populärt att utbilda sig till sjuksköterska. Det är kö till utbildningarna. Men vi måste få goda villkor för att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska, säger hon. 

Socialstyrelsen visar att bland sjuksköterskor som arbetar inom hälso- och sjukvård är det 45 procent som har minst en examen från specialistutbildning för sjuksköterskor. År 1995 var motsvarande andel 65 procent.

Nästan hälften, 47 procent, av samtliga specialistsjuksköterskor är 55 år eller äldre. Det innebär att inom de närmaste 15 åren kommer en stor andel av dagens befintliga specialistsjuksköterskor i vården att pensioneras.

Antalet specialistsjuksköterskor har dessutom minskat med 7 procent i förhållande till befolkningen 2009–2014. Utvecklingen skiljer sig mellan olika specialiteter. Internmedicin och kirurgi har minskat med 38 procent.

Ambulanssjukvård har däremot ökat med 79 procent. Även antalet specialistsjuksköterskor för vård av äldre ökar. Det beror på att dessa på specialiteter är nya. Under samma tidsperiod ökade också antalet röntgensjuksköterskor per 100 000 invånare med 1,6 procent.

Läs hela rapporten på Socialstyrelsens webbplats

Läs mer om Vårdförbundets modell Akademisk specialisttjänstgöring

Arbetsförmedlingens statistik visar att åtta av 15 bristyrken i topp på listan är Vårdförbundets professioner. 

• Inom följande yrken ser Arbetsförmedlingen störst behov under resten av 2016 och första halvåret 2017:

Operationssjuksköterskor

Röntgensjuksköterskor

Sjuksköterskor, psykiatrisk vård

Socialsekreterare

Sjuksköterskor (grundutbildade)

Sjuksköterskor inom akutsjukvård

Geriatriksjuksköterskor

Mjukvaru- och systemutvecklare

Distriktssköterskor

Förskollärare

Civilingenjörer, bygg och anläggning

Specialpedagoger

Läkare

IT-arkitekter

Barnsjuksköterskor 

Platsannonser

Logga in