Sponsrat Sponsrat

OrganoClick ingår avtal med ledande nonwoven-tillverkare

OrganoClick har tecknat ett femårigt ramavtal med en ledande nonwoven-tillverkare för leverans av OrganoClicks biobaserade bindemedel. Det uppskattade värdet av avtalet är runt 30 miljoner kr per år när OrganoClicks bindemedel har blivit fullt implementerade i kundens produktion.

Uppdaterad 2021-02-19
Publicerad 2021-02-19

”Detta avtal är en stor milstolpe för OrganoClick. Vi har arbetat med utvecklingen av våra biobaserade bindemedel i mer än tio år och med detta projekt tillsammans med kunden i mer än två år. Nu går vi äntligen från utveckling till fullskalig produktion av en högvolymprodukt. Vårt fokus är nu på att göra oss redo att leverera signifikanta volymer av våra biobaserade bindemedel som ersätter plastbindemedel hos denna nyckelkund. Jag är så stolt över vårt och kundens dedikerade team som tillsammans möjliggjort denna framgång”, säger Mårten Hellberg, VD OrganoClick.

Under det 5-åriga avtalet, kommer OrganoClick leverera bindemedel utifrån en årlig prognos där exakt behov bestäms inför varje ny 6-månadersperiod. Under de kommande sex månaderna (Q2-Q3) kommer OrganoClick att gradvis öka produktionen och leveranserna till kunden. För denna 6-månadersperiod har OrganoClick erhållit beställningar till ett värde om 5,2 miljoner kr. Full volym enligt kontraktet beräknas uppnås under 2022.    


Informationen är sådan som OrganoClick AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-19 14:05 CET.

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in