Pressmeddelande

OptiGroup förvärvar PACIA AB:s förpackningsverksamhet i Sverige

Publicerad

OptiGroup har genom sitt dotterbolag PacsOn förvärvat PACIA AB:s förpackningsverksamhet i södra Sverige. Transaktionen kommer ytterligare stärka PacsOns position som den ledande leverantören av förpackningslösningar i Sverige, samtidigt som PACIAs kunder får tillgång till större kompetens och ett bredare utbud av produkter från PacsOns nya moderna distributionscenter i Malmö. Köpeskillingen har inte offentliggjorts.

För ytterligare information, kontakta:
Stefan Sikander, Corporate Communication Director, OptiGroup, stefan.sikander@optigroup.com

Om OptiGroup
OptiGroup, med en nettoomsättning på cirka 1,7 miljarder EUR och mer än 2 400 anställda, är en ledande europeisk distributionskoncern. Bolagen inom OptiGroup förser mer än 105 000 B2B-kunder främst inom städ & facility management, hotell & restaurang, hälso- & sjukvård, tillverkande industri och den grafiska sektorn med produkter och kundanpassade försörjningslösningar som förbättrar effektiviteten och bidrar till en mer framgångsrik verksamhet. OptiGroups huvudkontor ligger i Göteborg. För mer information, besök www.optigroup.com.

Annons