Pressmeddelande

Nytt avtal i Latinamerika där Prebonas näringslösning för snittblommor ingår

Publicerad

Inom ramen för samarbetet med OptiCept och Syngenta (OptiBoost) har OptiCept ingått ett avtal för behandling av rosor med producenten Flores Funza i Colombia för att förlänga livslängden på rosorna (för ytterligare information se opticept.se).

Avtalet innebär att en maskin från OptiCept med näringslösning från Prebona installeras hos kunden. I nästa steg utförs en utvärdering med fokus på ökad livslängd för de behandlade rosorna. Vid framgångsrika resultat övergår avtalet till kommersiell behandling av blommor. Prebona levererar näringslösningen till kunden.

Flores Funza är en ledande producent av rosor med kunder både i Nordamerika, Europa samt Asien.

OptiBoost är ett system som förlänger hållbarheten för behandlade snittblommor samtidigt som färg och lukt bevaras. I Sverige har distributören Dagab utfört tester som påvisar ökad försäljning och kraftigt minskat svinn för behandlade snittblommor. OptiBoost inkluderar näringslösningar från Prebona.

-Det här avtalet är en otroligt viktig del i den internationella expansionen av OptiBoost, säger Patrik Bernstein, VD Prebona. Med Opticepts maskiner, Prebonas näringslösning och Syngentas säljkraft har vi kommit igång i Sverige, England, Ecuador och nu Colombia och är tillförsiktliga att expansionen kommer att fortsätta även till andra länder, avslutar Patrik Bernstein.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Bernstein, VD, Telefon +46 70 638 2678, E-post: patrik.bernstein@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare, AgriCare samt HealthCare. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.

Annons