Pressmeddelande

Nordax har rekryterat Lennart Erlandson som ny CFO

Publicerad

Lennart Erlandson har utsetts till ny Chief Financial Officer för Nordax. Lennart tillträder tjänsten under april 2017 och kommer att ingå i koncernledningen och rapportera till VD Morten Falch. 

Lennart Erlandson är 50 år och kommer senast från rollen som CFO på Skandiabanken. Innan Lennart började på Skandiabanken hade han en lång karriär inom SEB Kort, senast som Head of Finance & Operations, CFO. Under perioden augusti 2013 till oktober 2014 var Lennart även tillförordnad VD för SEB Kort. Lennart har tidigare i sin karriär haft roller som VD och CFO i ett flertal olika bolag och har en fil. kand. från Handelshögskolan i Göteborg.

”Nordax är ett välskött och kundorienterat företag med en tydlig tillväxtstrategi och jag ser fram emot att vara med att fortsatt utveckla verksamheten.” kommenterar Lennart Erlandson.

”Vi är mycket glada för att Lennart har valt att komma till Nordax. Lennart är mycket kommersiell och har en gedigen erfarenhet från bankverksamhet riktad mot privatkunder, förändringsarbete samt erfarenhet av tillväxt. Jag är övertygad om att Lennart med sin breda erfarenhet kommer att bidra starkt till Nordax fortsatta utveckling.” säger Morten Falch, VD för Nordax.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Andreas Frid, chef Investerarrelationer

Tel: 0705 290 800

E-post: ir@nordax.se 

Om Nordax

Nordax är en ledande nischbank i Nordeuropa och erbjuder in- och utlåning till mer än 100 000 kunder i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Tyskland. Nordax har ungefär 200 anställda och de är alla samlade under ett tak på kontoret i Stockholm. Vår kreditprövningsprocess är vår kärnkompetens, den är grundlig, sund och datadriven. Våra kunder är finansiellt stabila personer. Den typiska kunden är 49 år och har en inkomst som är högre än det nationella genomsnittet. Den 30 september 2016 uppgick utlåningen till 12,5 miljarder kronor och inlåningen från allmänheten till 7,2 miljarder kronor. Nordax står under tillsyn av Finansinspektionen sedan 2004 och Nordax sparkonton omfattas av den statliga insättningsgarantin. För mer information, se www.nordaxgroup.com. För mer information om Nordax kunderbjudanden, gå gärna in på respektive lands webbplats: www.nordax.se, www.nordax.no, www.nordax.fi och www.nordax.de

Denna information är sådan information som Nordax Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 januari 2017 kl. 09.00 CET.

Annons