Sponsrat Sponsrat

Hur har viljan att renovera påverkats av Corona?

Corona-virusets grepp har minst sagt kastat omkull vårt gamla sätt att leva. Det påverkar inte bara vårt sätt att umgås utan också hur mycket tid vi spenderar i hemmet. Detta gör att många letat sig till större ytor och flyttat från stadskärnorna, för att istället premiera det extra rummet man kan få genom offra närheten till stadspulsen. Men hur har detta påverkat renoveringsbranschen? Och har det överhuvudtaget gjort det? K3-gruppens två dotterbolag K3 Golv & K3 Måleri valde att göra en egen undersökning kring ämnet för att se huruvida svenskarna funderar mer, mindre eller likadant sett till föregående år.

Publicerad 2021-02-25

Corona kom in som en flodvåg i Sverige i mars och jämför man intresset för sökordet “renovering” i mars 2019 så låg intresset i snitt på 74,3. I mars 2020 kan man se en nedgång med 15,9 procent då intresset i snitt låg på 62,5. Kollar vi på data som ligger närmare i tiden just nu så kan man se att intresset i januari 2021 i snitt låg på 48,75, vilket är 28,3 procent lägre än samma månad under 2020 (68). Givetvis kan andra faktorer också ha påverkat, men intresset har oavsett gått ned om man jämför månaderna mot varandra.

Intresse över tid för sökordet “renovering” i Sverige. Data hämtad mellan datumen 2019-02-19 – 2021-02-19. Ni hittar datan här.

Den nedåtgående trenden verkar vid starten på Coronas framfart i Sverige verkar även ha följt trenden för de mer specifika sökningarna “golvslipning” och “golvläggning”, som även de berör renovering. Under mars 2019 låg nämligen intresset för “golvslipning” på 36 och för “golvläggning” på 8,25 medan de i mars 2020 låg på 16,75 respektive 4,5. En nedgång med 53,5 procent för “golvslipning” och 45,5 procent för “golvläggning”. 
Jämför man istället intresset i januari under 2021 kontra 2020 så verkar intresset snarare ha ökat för båda sökningarna, vilket alltså skiljer sig mot den nedgående trend vi kunde se för “renovering”. Intresset för “golvslipning” ökar med 215,8 procent, där intresset under januari 2020 var 13,3 kontra samma månad 2021 som var 42. Vi ser inte samma stora intresseökning för “golvläggning”, men även det intresset ökade med 134,8 procent där intresset under januari 2020 låg på 3,3 och under samma månad 2021 låg på 7,75. 
 

Intresse över tid för sökorden “golvslipning” (blå) och “golvläggning” (röd) i Sverige. Data hämtad mellan datumen 2019-02-19 – 2021-02-19. Ni hittar datan här
 

Kollar man istället på sökordet “målare” så sticker den ut med att ha ett högre intresse under mars 2020 (43) när Corona slog till än vad intresset var under 2019 (41,75). Skillnaden är inte enorm, men man kan se en intresseökning mellan mars 2019 och 2020 med cirka 3 procent.  
När man jämför januari 2020 mot januari 2021 så ser man istället ett avtagande intresse med 15,6 procent där intresset i januari 2020 låg på 45,3 och intresset i januari 2021 låg på 38,25. Med andra ord så följer inte intressetrenden för sökordet “målare” samma trend som den för “golvlslipning” och “golvläggning”. 
 

Intresse över tid för sökordet “målare” i Sverige. Data hämtad mellan datumen 2019-02-19 – 2021-02-19. Ni hittar datan här.
 

Platsannonser

Premium för 199 kr i sommar
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in