Pressmeddelande

Foyen har biträtt OX2 avseende vindpark i Finland

Publicerad

Foyen_10_0.jpg

Förnybarhetsbolaget OX2 har fått i uppdrag att bygga Ykspihlaja vindpark på 14,4 MW med fyra vindkraftsverk i Finland. Beställare är Aquila Capital.

Vindparken kommer att byggas i Karleby som ligger ca 10 mil från Vasa. Det är ett av Finlands mest gynnsamma vindlägen med en medelvind på ca 7,7 m/sek vid turbinernas navhöjd. Anläggningen beräknas att producera ca 55 GWh per år efter att den överlämnats till Aquila Capital i början av 2018.

Foyen Advokatfirma har biträtt OX2 vid förhandling av leveransavtal samt seviceavtal. Ansvarig delägare hos Foyen har varit Jacob Hamilton.

För mer information kontakta:

Jacob Hamilton, advokat och delägare på Foyen
0737-19 51 49, jacob.hamilton@foyen.se

 

Om Foyen
Foyen är en advokatfirma som redan vid starten 1987 mejslade ut tre grundpelare för verksamheten: branschfokus, affärsförståelse samt en absolut spetskompetens inom relevanta rättsområden för våra branscher och det har fallit väl ut. Vi är idag ca 80 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Malmö och Falun.

Våra huvudområden är bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv-och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet, IT-juridik samt branschöverskridande affärsjuridik.

Annons