Sponsrat Sponsrat

Bankchefer tror på stark konjunktur

En majoritet av bankkontorscheferna tror på en stark konjunkturutveckling under resten av året. Det framgår av en undersökning bland 150 bankkontorschefer som genomförs på uppdrag av Almi Företagspartner.

Publicerad 2016-04-21

Under andra kvartalet fram till sommaren förutspår fyra av tio bankchefer att konjunkturutvecklingen blir positiv. På ett års sikt är det något fler som är positiva då fem av tio kontorschefer tror på en positiv konjunkturutveckling.

Utlåningen ökar

Mer än hälften av bankkontoren uppger att utlåningen till företag förväntas öka under årets andra kvartal. På ett års sikt är ännu större andel positiva, då 70 procent tror på en ökad utlåning.

Lån för tillväxt

Det vanligaste syftet med lånet är att det används som rörelsekapital. Näst vanligast är att lånet används för investeringar i maskiner och inventarier. Det tredje vanligaste användningsområdet är till rörelsefastighet.

-        Utlåningen till företag ökar. Det gäller både bankernas och Almis utlåning. Det är en positiv konjunktursignal som visar att företagen tror på en god utveckling och vågar investera, säger Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi Företagspartner AB.

Bankkontoren lånar ut till små och medelstora företag

Bankkontorens företagsutlåning går till största delen till små och medelstora företag. Nio av tio kontor uppger att mellan 80 och 100 procent av utlåningen går till företag med färre än 250 anställda.

Om undersökningen

Undersökningen genomförs varje kvartal av CMA - Centrum för Marknadsanalys AB på uppdrag av Almi Företagspartner AB och är baserad på telefonintervjuer med 150 bankkontorschefer i hela landet. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 15 mars – 31 mars 2016.

Läs Almis Låneindikator, mars 2016, här »

www.almi.se/Om-Almi/Undersokningar/

För ytterligare information kontakta:

Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi Företagspartner, tel 070-314 34 34.

Om Almi

Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet.

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in