Pressmeddelande

AcuCort får marknadsgodkännande av den danska läkemedelsmyndigheten för läkemedlet Zeqmelit

Publicerad

AcuCort AB (publ) (Spotlight Stock Market: ACUC) meddelar idag att den danska läkemedelsmyndigheten, Laegemiddelstyrelsen, har godkänt bolagets första läkemedel under namnet Zeqmelit i Danmark. Samma läkemedel är sedan tidigare godkänt i Sverige, men då under varumärket ISICORT®.

I utvecklingen av läkemedlet Zeqmelit/ISICORT® har AcuCort lyckats kombinera fördelarna med den välbeprövade substansen dexametason och den patenterade användarvänliga munfilmen för snabb tillgänglighet och lindring i akuta situationer som t.ex. svåra och akuta allergiska reaktioner.

Registreringsprocessen för den nordiska marknaden pågår och läkemedlet är nu godkänt i Danmark och Sverige. Ett intensivt arbete pågår med registrerings-ansökningar för andra prioriterade marknader. AcuCorts målsättning är att kommersialisera Zeqmelit/ISICORT® globalt, det vill säga i EU, USA och på utvalda nyckelmarknader.

– AcuCort har passerat ytterligare en viktig milstolpe då bolagets första innovativa läkemedel nu även är godkänt i Danmark. Det är mycket glädjande och skapar goda förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling av bolaget. Jag är optimistisk inför den kommande kommersialiseringen och vår fortsatta tillväxtresa, säger Jonas Jönmark, VD för AcuCort AB.

Denna information är sådan information som AcuCort AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jonas Jönmark, vd, AcuCort AB
Telefon: 070 365 5400
Epost: jonas.jonmark@acucort.se

Om AcuCort AB (publ)
AcuCort har utvecklat och kommersialiserar Zeqmelit/ISICORT®, en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på den välkända kortisonsubstansen dexametason. Läkemedlet är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn, illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling samt för behandling av patienter med covid-19 som behöver kompletterande syrebehandling.  Produkten är godkänd i Sverige och Danmark.Sammantaget stärker detta bolagets bedömning att tiden fram till kommersialisering kan vara relativt kort. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.

Annons