FinansNyhet

Premievolymen växer i Folksam

Publicerad

Premievolymen i Folksam, med vd Jens Henriksson, växte med 7,7 procent, jämfört med samma period i fjol under första kvartalet. Totalavkastningen påverkas av den dåliga avkastningen i Swedbankaktien.

Sara Johansson

Folksam presenterar i dag kvartalsrapport för Q1 2019.

Första kvartalet 2019 växte premievolymen med 7,7 procent, jämfört med samma period i fjol. Ökningen skedde uteslutande inom livverksamheten, främst inom KPA Pension.

Folksamgruppens totala premievolym efter årets tre första månader 2019 uppgick till 23 899 (22 203) miljoner kronor. Folksam Liv-gruppen står för 20 490 (18 673) och Folksam Sak-gruppen för 3 408 (3 530) miljoner kronor av premievolymen.

Det förvaltade kapitalet ökade med 6,2 procent, jämfört med samma period i fjol. Per den 31 mars 2019 förvaltade Folksamgruppen 431 184 (406 111) miljoner kronor. Fondförsäkringstillgångarna uppgick per den 31 mars 2019 till 155 799 (142 599) miljoner kronor.

Totalavkastningen för Folksam Liv var 3,5 procent och för KPA Pensionsförsäkring 4,9 procent. Skillnaden beror till stor del på den dåliga avkastningen i Swedbankaktien.

I januari investerade Folksamgruppen i två olika gröna obligationer. Den ena gröna obligationen gavs ut av Nordiska Investeringsbanken (NIB) och är en nordisk-baltisk blå obligation, Baltic Blue Bond, som går till investeringar för att hantera och skydda vattenresurser
i Östersjöområdet. KPA Pension är den största tagaren inom Folksamgruppen, som investerade totalt 400 miljoner kronor. Den andra, med bolån som säkerhet, emitterade SBAB och Folksamgruppens andel var 425 miljoner kronor.

Folksamgruppen investerade även under kvartalet 70 miljoner euro i EQTs fjärde infrastrukturfond som totalt reser 9 miljarder euro. Investeringen bidrar till att diversifiera försäkringsgruppens portföljer genom fortsatt fokus på infrastruktur.

Folksamgruppen investerade även 2,8 miljarder kronor i en obligation utgiven av Världsbanken som fokuserar på matsvinn. Det är Världsbankens första obli- gation riktad mot FNs hållbarhetsmål 12 om ansvarsfull produktion och konsumtion. Investeringen fördelade sig enligt följande: Folksam Liv 1 246 miljoner kronor, Folksam Sak 375 miljoner kronor, KPA Pension 1 189 miljoner kronor.

Vidare nämner Folksam medierapporteringen om misstänkt penningtvätt i Swedbank som skakade om finansbranschen.

”Som storägare anser vi att varje misstanke om penningtvätt ska granskas och utredas och vi välkomnar de externa utredningarna. Våra beslut kommer att fattas utifrån utredningarnas slutsatser”, skriver Folksam i rapporten.

Annons