Juridik Krönika

Per Lindvall: En allt annat än friande dom hade varit en mycket stor överraskning

Per Lindvall: En allt annat än friande dom hade varit en mycket stor överraskningPer Lindvall: En allt annat än friande dom hade varit en mycket stor överraskning
Foto (bakgrundsbild): TT
Publicerad
Uppdaterad

Ekobrottsmyndighetens ”trackrecord” i allmänhet har ju inte varit lysande här i Sverige och även internationellt har det varit mycket svårt att utkräva något personligt straffrättsligt ansvar för ledande personer för bankers uppenbara brister och delaktighet i olika skandaler.

Per Lindvall

Bonnesen friande dom var inget undantag i ett internationellt sammanhang och även i ett svenskt. Det enda undantaget är nog Island. Där flera av de ansvariga för de havererade bankerna hamnade bakom lås och bom efter deras monumentala haveri. Ett runt 20-tal företrädare för de isländska bankerna dömdes till fängelse. Kaupthing Banks vd Hreidar MárSigurdson dömdes exempelvis till fem och ett halvt års fängelse. Men det är undantaget.

Annars är de mera långlivade eftermälena till den senaste finanskrisen är att ingen av personerna i ledande ställning för de havererade bankerna, som Lehman Brothers och Bear Sterns, kunde utkrävas något personligt ansvar för bankernas haverier, risktagande och bedrägliga beteende. Privatpersoner, som lockats ta bostadslån, vilka sedan paketerats och sålts vidare av de berörda instituten, fick sedan gå från hus och hem medan ”bankirerna” har gått fria. Många probleminsitut räddades därefter med statliga medel. Det finns de som vill tillskriva att mycket av den populistiska våg, typ Trump, som har sköljt genom västvärlden har sin upprinnelse i denna upplevelse av orättvisa hos breda lager.

Den så kallade Liborskandalen, som hade en direkt koppling till finanskrisen, där ett 20-tal banker hade manipulerat och därmed tjänat stora pengar på att medvetet styra Libor(London Inter Bank Offered Rate) ledde exempelvis till stora skadestånd för flertalet av de involverade bankerna. Libor används internationellt som en ”ankarränta” för  att sätta den ”riskfria” kortfristig räntan på många marknader och finansiella ”produkter”, som för amerikanska bostadsobligationer och studentlån.

Annons

De involverade bankerna var bland annat Barcleys bank Royal Bank of Scotland, UBS, Rabobank, JP Morgan och (förstås) Deutsche Bank, som fick betala dyra böter. Men ingen i ledande ställning kunde hållas ansvarig, även om det gjordes vissa försök, som mot Barcleys Bank dåvarande vd Bob Diamond. Den enda som dömdes var handlaren på Citybank i London, Tom Hayes. Han fick elva års fängelse, men är nu frikänd och bedriver själv en process för att få upprättelse, där han menar att han blev en ”syndabock” och dömdes genom retroaktiv tillämpning av regler som införts efteråt och att personer i ledande ställning mycket väl kände till vad som hänt. Enligt Financial Times har manipulationen pågått sedan 1991.

Men listan över skandaler kan göras lång. Deutsche Bank har varit involverade i flera, som bland annat en mycket stor penningtvättshärva. Stora skadestånd har utmätts gång på gång och ledande personer har fått avgå, men ingen har dömts till något personligt ansvar.

Detsamma gäller Danske Bank, vars penningtvätthärva i sin estniska filial, också blev upprinnelsen till avslöjandena om Swedbanks involvering i den samma. Danske Bank har betalat mycket stora skadestånd men vd:n Tomas Borgen frikändes i höstas från brottsmisstankarna. Detta trots att alla i ledande ställning borde ha insett att det fanns något som låg och ruttnade i den estniska filialen ”Something is rotten in the state of Danske Bank” | Realtid
Även i Sverige är det få i ansvarsposition som har dömts i allmän domstol för sina bolags brott. Ingen dömdes i eftermälet till den svenska finanskrisen, trots att det fanns flera institut vars agerande borde ha varit brottsligt även i juridisk mening.

Annons

Det enda undantaget är nog Alexander Ernstberger, vd på skandalbolaget Allra.

För Swedbank innebär Bonnesens frikännande att deras möjligheter att få ut ett skadestånd från Bonnesen krymper mot nollpunkten. De väljer nog nu att, som det heter, ”titta framåt”. Och exempelvis invänta de amerikanska myndigheterna beslut i skadeståndsfrågan.

Annons