Pension

Per Bolund: Vi förstärker möjlig­heterna för tjänstepensionsföretagen att göra hållbara investeringar

Regeringen har idag överlämnat en remiss till Lagrådet med förslag som syftar till att underlätta för tjänstepensionsföretag att göra långsiktigt goda investeringar.

Publicerad 2020-11-26

Förslagen som remitteras har tagits fram i en översyn av regleringen för tjänstepensions­företag. Syftet är att främja långsiktigt goda infra­strukturinvesteringar som också är samhällsnyttiga.

– Jag är nöjd med att vi nu förstärker möjlig­heterna för tjänstepensionsföretagen att göra hållbara investeringar och att vi med förslaget samtidigt utesluter direkt miljöskadliga investeringar från en gynnsam behandling, säger finans­marknadsminister Per Bolund i en presskommentar.

Regeringens förslag ska tillgodose de tillkännagivanden som riks­dagen lämnade när en ny reglering om tjänstepensionsföretag beslutades 2019. Reglerna om kapitalkrav och investeringar är ett av de områden där förslag lämnas. Därutöver före­slås att arbets­marknadens parter ska få en förstärkt roll när det gäller den informa­tion som lämnas om tjänste­pensionen, bland annat om hur den utvecklas år för år. Lagrådsremissen innehåller också förslag om ett antal justeringar som underlättar för fler försäkringsföretag att bli tjänste­pensionsföretag.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 maj 2021.

Platsannonser