M&A

Pegroco förvärvar investmentbolag

Pegroco Invest har förvärvat samtliga aktier i investmentbolaget KL Ventures som är ett dotterbolag till KL Capital, som ägs av familjerna Knutsson och Lundström. Förvärvet sker genom apportemission.

Uppdaterad 2016-12-29
Publicerad 2016-12-29

Pegroco Invest har förvärvat samtliga aktier i investmentbolaget KL Ventures II. Bolaget ingår i företagsgruppen KL Capital, som ägs av familjerna Knutsson och Lundström. Förvärvet sker genom apportemission varefter företagsgruppen KL Capital kommer att äga cirka 8 procent av Pegroco.

– KL Ventures II har positioner i ett antal spännande bolag. Vi tror att vi på Pegroco kan bidra till att ytterligare bygga värde i portföljen. Dessutom är vi mycket nöjda med att kunna räkna in KL Capital i vår ägarkrets. I vår överenskommelse med KL finns även en teckningsförbindelse om Pegroco beslutar sig för ytterligare kapitalanskaffning eller för att notera sin aktie. Vi stärker därmed vår ägarbas i västsvenska regionen med två mycket erfarna investerargrupperingar, familjerna Knutsson och Lundström, som båda är dokumenterat framgångsrika investerare och utvecklare av bolag, säger Thomas Brue, vd Pegroco i ett pressmeddelande.

KL Ventures II investerar i bolag i tillväxtfasen. Innehavsportföljen omfattar idag i huvudsak innehav i bolagen Scandinavian Enviro Systems, 24 Media Network AB (Nyheter24-gruppen), Rabbalshede Kraft samt Flexenclosure.

– Pegroco är aktiva ägare med lång erfarenhet inom industri och digitalisering. Vi ser fram emot att fortsätta den spännande resan med våra tidigare portföljbolag och övriga bolag i Pegrocos portfölj genom vårt ägande i Pegroco, säger Johanna Stenman, vd på KL Ventures, i pressmeddelandet.

Pegroco förvärvar KL Ventures II  från KL Ventures som är ett dotterbolag till KL Capital. Pegrocos köpeskilling för aktierna uppgår till 1 832 719 stamaktier i Pegroco, via apportemission, till kursen 23 kronor per aktie. Pegrocos kapitalbas stärks därmed med cirka 42 miljoner kronor.

 

Platsannonser