Finans Nyhet

”PE-sektorn har lärt oss tänka som ägare”

Christine Frostmark, delägare i Bain, hyllar managementkonsultbyråns samarbetskultur.
Publicerad

Som managementkonsult och partner på Bain & Company har hon tillträde till finansbranschens finrum över hela globen. För Realtid avslöjar Christine Frostmark Bains framgångsrecept, och firmans särskilda relation till Private Equity.

I 24 års tid har Bain funnits i Stockholm. Lika länge har managementkonsultbyrån vuxit, och i snart 20 år har Christine Frostmark haft Stockholmskontoret som bas.
 
– När jag gick ut från Handels och KTH var mitt förstahandsval att bli managementkonsult. Jag tänkte att det var en jättebra start på karriären, men jag gjorde det inte med inställningen att jag skulle bli delägare och stanna i 18 år, säger Christine Frostmark.
 
Hon tar emot på ett ljust kontor i centrala Stockholm. Vore det inte för kanelbullarna som står uppdukade i konferensrummet, eller utsikten över Stockholms takåsar, kunde vi vara var som helst i världen. Det är också det som är tanken med Bain.
 
Managementkonsultbyrån finns i alla världsdelar och arbetar mot alla industrier. Som Bainie – medarbetarna kallas så – rör man sig också obehindrat mellan kontoren och känner sig som hemma på Bain-kontor i hela världen.
 
– Ja, det gör man verkligen. Det är konstigt faktiskt. Men jämfört med när jag var utbytesstudent är det ännu lättare att göra en transfer inom företaget. Det är verkligen en och samma företagskultur, säger Christine Frostmark.
 
Som ett exempel, berättar hon om när hon var i London häromdagen för att pitcha en idé och alla kom från olika kontor. Några hade träffats innan, andra inte.
 
– Det var fantastiskt hur snabbt vi fungerade som ett team där vi kände varandras styrkor och kompletterade varandra.
 
Sedan Bill Bain grundade företaget i Boston 1973 har ledstjärnan varit att hjälpa byråns kunder att bli bäst inom sina respektive branscher, för att Bain samtidigt skulle vara bäst i sin bransch. Kort sagt, kund och konsult tar fram det bästa i varandra för att bli ledande i sina respektive branscher.
 
På den tiden hade Bain bara en kund per bransch.
 
– Det är vi så klart alldeles för stora för i dag. Men som konsult skulle du aldrig kunna arbeta med konkurrenter. Och när vi arbetar med inom private equity kan vi som firma aldrig arbeta med båda sidorna. Är vi på säljsidan gör vi bara det. Är vi på köpsidan kan vi rådge flera olika köpare, men i så fall är det separata team som arbetar på separata kontor.
 
Bain har en särställning inom private equity, vilket hänger ihop med företagets historia. Firman var tidiga rådgivare till private equity på 1980-talet. Stärkta av den kunskapen hoppade några Bain-partners av 1984, ledda av Mitt Romney, för att i stället starta Bain Capital, som i dag är en av världens största private equity-fonder. De två företagen är helt separata, och delar egentligen bara namnet. Men managementkonsultbyrån Bain har en lång historia av att arbeta med private equity och är i dag marknadsledande på området.
 
I Norden är Bain inblandade i hälften av alla private equity-affärer som görs, uppskattar Christine Frostmark.
 
– Det vi tycker att vi har lärt oss av våra långa erfarenhet av att arbeta med private equity-branschen är att tänka som en ägare, att som konsult att hela tiden tänka på värdeskapande och tydliga resultat, säger Christine Frostmark.
 
Hon arbetar själv främst med finanssektorn, dels private equity-bolagen, dels bankerna. Samtidigt betonar hon att Bain som företag arbetar med alla branscher.
 
Enligt företagets egna uppgift har Bain arbetat med två tredjedelar av de 500 största bolagen i världen. Byrån har i dag mer än 8000 anställda som fördelas på 56 kontor över 36 länder och alla kontinenter.
 
Hur många som arbetar i Stockholm vill man inte gå in på.
 
Varför är ni så hemlighetsfulla?
 
– Dels är det på grund av vår globala ansats, eftersom vi verkligen arbetar överallt och över nations- och kontorsgränser så är det inte så relevant för oss. Jag kan inte komma ihåg när jag senast drev ett projekt med bara svenskar. Vi tar ju alltid de bästa, de som är bäst skickade att leverera ett visst projekt eller ingå i ett visst team, säger Christine Frostmark.
 
Även om huvudkontoret fortfarande finns i Boston så tycker Christine Frostmark att firman känns mer global än amerikansk.
 
– Som global firma är vi otroligt stolta över vår företagskultur, det är någonting som sticker ut. Bain är en väldigt bra arbetsgivare med en bra arbetsgivarkultur, säger Christine Frostmark.
 
Bain har varit bland de fyra högst rankade arbetsgivarna i Glassdoors Best Places To Work-lista sedan den startade för tio år sedan. I år rankades Bain som nummer 2, direkt efter Facebook.
 
– Jag tror att en del av det är att vi har ett fantastiskt value proposition till våra anställda, såväl som till våra kunder, som jag tror är drivet av vår resultatorienterade och positiva kultur.
 
Företagets slogan “a Bainie never lets another Bainie fail”, har global bäring.
 
– Den gäller inte bara på Stockholmskontoret utan även i Europa och globalt. Vi har det i generna, när man blir en Bainie så är det för att man är en teamplayer men också väldigt resultatorienterad.
 
Hur mycket av det här får man redan i rekryteringen och hur mycket skapas i den starka företagskulturen?
 
– Både och. Vi är ju otroligt noggranna i rekryteringsprocessen, som är en av våra kärnprocesser, eftersom att få rätt personer är en av de viktigaste frågorna i vår typ av verksamhet
 
För att bli en framgångsrik kandidat hos Bain ska man vara en stark analytiker, ha ett nyfiket sinne, driva mot resultat och vara en bra lagspelare. Samt en god kommunikatör.
 
–  Sen är det så klart att man formas också, när man ser drivet mot resultat genom en stödjande kultur. Vi tror att styrkan av gruppen är större än summan av delarna.
 
Ett uttryck för medarbetarnas centrala roll i företaget är att Bain sköter all rekrytering internt. Varje kandidat går igenom 4-6 intervjuer. Det är case-baserade intervjuer blandat med konventionella frågor.
 
– Vi delägare är med på de sista intervjuerna, dels för att vi tycker att det är viktigt, men också för att det ska vara kul att jobba här – det är en ynnest att få vara med och välja sina medarbetare, säger Christine Frostmark.

I vissa avseenden påminner företagsstrukturen om de stora revisionsbyråerna, med tydliga karriärsteg utifrån kunskapsnivåer. Men det finns ingen uttalad up or out-strategi, säger Christine Frostmark.
 
– Vi har haft förmånen att ha haft god tillväxt som firma så det har snarare varit så att det har funnits plats för de som har velat ta sig uppåt.
 
Många byråer inom financial services anger rekrytering som sin största utmaning, hur är det för er?
 
– När jag började jobba var det färre företag som konkurrerade om talangerna. Efter Google och Facebook och andra nya globala företag har våra potentiella medarbetare fått en bredare arbetsmarknad samt lockelsen att själva bli entreprenörer. Så det har blivit ännu svårare och man måste jobba ännu mer för att få de bästa. Det är inte rotationen som har ökat utan tävlingen om talangerna som har skärpts.
 
Att fortsätta att växa och ta marknadsandel är en självklar ambition. Tillväxten drivs främst av ökad efterfrågan bland kunderna. Däremot är det ovanligt att Bain växer genom förvärv.
 
– Nja, möjligen kan det vara att vi köper en speciell kompetens. Till exempel köpte vi nyligen företaget FRWD i USA för att fördjupa vår kompetens inom digital marknadsföring.
 
På kundsidan fortsätter digitaliseringen att vara en av de stora utmaningarna. Christine Frostmarks kunder finns bland stora banker, fintech-företag och private equity-företag.
 
– Många banker har i dag utmaningen att ställa om till en digital affärsmodell, samtidigt som de behöver bli mer kundorienterade. Kunderna har blivit mer villiga att rösta med fötterna. I dag har mer än 50 procent av Svenska bankkunder fler än en bank.

Christine Frostmark använder begreppet kundresor. Utmaningen för storbankenra är att genomföra dem i alla dess dimensioner och med allt större precision. Det handlar om exempelvis digitala kanaler, kontor, legala aspekter och processer inom banken. 

Annons

– I dagens snabbrörliga värld ställer den omställningen i sin tur ökade krav på en agil och resultatorienterad organisation med snabba beslutsvägar, säger Christine Frostmark.
 
För bankerna specifikt är den stora frågan förmågan att kunna förändra sig.  
 
– För exempelvis en storbank gäller det att kunna dra fördel av sin storlek och starka balansräkningar med att samtidigt vara kundorienterad, innovativ och agil. Digitalisering och nya affärsmodeller händer snabbt i den finansiella sektorn och bankerna behöver vara snabba i fötterna för att försvara sig mot nya potentiella utmanare. Inte minst nu när de globalt utmanas av företag som Amazon och Alibaba.
 
Bain gjorde nyligen en undersökning i USA, i vilken man ställde frågan till människor vilka företag de litade på och var de helst skulle sätta sina pengar.
 
– Det visade sig att i USA har den unga generationen lika högt förtroende för Amazon och Facebook som för de stora bankerna.
 
Om förtroende inte längre är bankernas unika privilegium, har de svårt att försvara sin tunga kostnadsbas med en stor mängd kontor, samtidigt som konkurrenterna har enorma kundbaser och inga kontor.
 
Men just Norden och Sverige, ligger ändå bra till, menar Christine Frostmark.
 
– I Norden har bankerna kommit längre, än till exempel USA, i att digitalisera och minska kostnadsbasen. Alla svenska banker har mer än 50 procent fullt digitala kunder och mindre än fem procent av kunderna som enbart använder kontoren. 

Nordiska banker har också varit bra på innovationer:

– Se till exempel på användandet av tjänster som Swish och  BankID där Norden ligger i framkant i världen. Samtidigt måste de fortsätta att förbättra sig i snabb takt för att få behålla kundernas förtroende. I Sverige, har vi förstås också flera framgångsrika fintech bolag, såsom  iZettle, Klarna, Bambora och Tink, som är med och ritar om den strategiska kartan i finanssektorn.
 
En annan trend som Christine Frostmark ser i konsultbranschen är att det blir allt viktigare att kunna överföra en del av sin kunskap till sin kund.
 
Vill man det?
 
– Jo det vill man, man måste ha självförtroende nog att göra det. Jag tycker att en del av en konsults roll är att också bygga den man jobbar med, annars blir det alldeles för kortsiktigt, säger Christine Frostmark.
 

Annons

FAKTA Christine Frostmark

Uppvuxen i Karlstad
Examina från Handels och KTH i Stockholm
En sabbatstermin som back packer i Australien, Nya Zealand och Thailand
Började på Bain 2000, delägare sedan 2011
Bor: Lidingö
Familj:  Maken Arvid och tre barn
Intressen: Vara med familjen, Innebandy, Taekwondo och resor

Annons