Annons

Annons

betaltjanst.jpg

Paynovas chef Daniel Ekberger har nu spänt bågen ordentligt och ska mer än fördubbla bolagets nya kundstock under året som kommer.

Paynova siktar på tillväxt

Betalbolaget Paynovas intäkter ökade med tre miljoner kronor och bolaget redovisar 90 procent tillväxt i sin kärnaffär, enligt bokslutet för 2017. Vd:n Daniel Ekberger ska mer än fördubbla den nya kundstocken under året som kommer.

Paynovas intäkter uppgick till 32,9 miljoner kronor under året som gått, jämfört med 30,2 miljoner kronor under 2016. Rörelseresultatet uppgick till -22,2 miljoner kronor för 2017, jämfört med -18,5 miljoner kronor årets dessförinnan. Resultatet efter skatt uppgick till -24,7 miljoner kronor, jämfört med -20,2 miljoner kronor 2016, visar bokslutet för 2017.

Resultatet per aktie uppgick till -0,09 kronor, ett oförändrat resultat per aktie jämfört med 2016.

“Paynova stängde året med en tillväxt av fokusområdet Konsumentkrediter på över 90 procent från 9 miljoner kronor i intäkter 2016 till drygt 17 miljoner kronor i intäkter 2017. Under 2018 kommer vi överträffa denna tillväxt både i absoluta och relativa tal vilket framför allt är baserat på befintliga kundavtal. EBITDA försämrades något till följd av ökade sälj- och marknadsföringskostnader vilka i viss mån är av engångskaraktär för etablering av ny web, ny varumärkesprofil, ny djupgående kartläggning av målmarknaden och riktad kampanjstrategi till denna. Vi kommer fortsatt öka våra insatser under 2018 för genomförande av vår marknadsetablering vilket kommer att finansieras av nya intäkter. De operativa kostnaderna är oförändrade för året och bedöms vara det även under 2018”, skriver bolagets vd Daniel Ekberger i sin kommentar till rapporten. 

Annons

Annons

Där sätts också ett mål för antalet nya kunder till bolaget.
 
“Vi har så här långt ingått flera viktiga och strategiska avtal men har nu spänt bågen ordentligt och ska mer än fördubbla den nya kundstocken under året. Vi inleder med en riktad kampanj till de 200 största e-handlarna där vi tydligt lyfter fram värdet av att samarbeta med Paynova. Hösten 2017 var en händelserik och viktig fas i Paynovas utveckling. Det kanske viktigaste är att vi slutit nya strategiska kundkontrakt men vi har också skyltat om bolaget och utvecklat erbjudandet till att vara en än mer komplett produkt för att möta kraven från den marknad vi möter. Vår Sälj- och Marknadschef som kom in i somras har varit en viktig drivkraft i detta.”

Kassan i Paynova är också påfylld efter en nyemission som genomfördes i höstas.

“Vi har nu en ordentlig kassa efter att vi i november genomförde en företrädesemission om cirka 30 miljoner kronor för att öka vår marknadsbearbetning och ta tillvara på de möjligheter som finns i etableringen av vår kärnverksamhet. Det är glädjande att ledningen återigen till fullo tecknar sina andelar vilket borgar för att vi ska införliva våra tillväxtplaner. Det är även glädjande att vår Sälj- och Marknadschef köpt aktier och nu är en betydande aktieägare i bolaget tillsammans med den övriga ledningen”, skriver Daniel Ekberger.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons