Iosco, ESG, Finansinspektionen
Hållbarhet

"Otillräckligt och otydligt"

Tjänster för värdering av hållbarhet (ESG-rating) som finns på marknaden är otillräckliga. Nu vill Internationella organisationen för värdepapperstillsyn, Iosco, se en förbättring.

Uppdaterad 2021-07-26
Publicerad 2021-07-26

Intresset för hållbara investeringar har ökat kraftigt, det har i sin tur inneburit att efterfrågan på tjänster som värderar hållbarhetsfaktorer också har ökat. Det handlar om ESG-faktorer som fondbolag, försäkringsbolag och finansiella rådgivare är skyldiga att informera sina investerare och kunder om. Värderingstjänsterna har därmed, enligt Iosco, fått allt större betydelse, likaså olika datatjänster kring detta. För att få en bättre förståelse för situationen har Iosco genomfört en faktainsamling och analyserat läget. Det skriver Finansinspektionen på sin hemsida.

I Ioscos rapport framgår bland annat att det saknas tydlighet kring definitioner av vad de olika rating- och datatjänsterna säger sig mäta. Transparensen kring underliggande metoder är också otillräcklig. Dessutom har tjänsterna otillräcklig spridning, såväl geografiskt som sektorsvis. Iosco presenterar därför i rapporten ett antal rekommendationer till leverantörerna av tjänsterna, användarna och ansvariga reglerare.

Bakom rapporten, som nu är ute för konsultation, står den arbetsgrupp för hållbar finans som Iosco bildade förra våren och som FI:s generaldirektör Erik Thedéen är ordförande för.

Rapporten är en del i ett övergripande ramverk för hållbarhet som Iosco utvecklar i samarbete med sina medlemmar och andra internationella organisationer. 

Platsannonser

Logga in