Finans Nyhet

”Otillräcklig intern styrning”

Taggar i artikeln

Finansinspektionen Swedbank
Publicerad

Swedbank har idag svarat på en begäran om yttrande från Finansinspektionerna i Estland och Sverige. Banken instämmer i många av de iakttagelser och preliminära bedömningar som tillsynsmyndigheterna gör.  

Camilla Jonsson

Swedbanks vd Jens Henriksson ger följande skriftliga kommentar:

– Jag ser allvarligt på de iakttagelser som Finansinspektionen har fört fram. Det har funnits en otillräcklig intern styrning och kontroll för att hantera brister relaterade till misstänkt penningtvätt. Dessa brister har inneburit att det har funnits en risk att Swedbank och dess dotterbolag har använts för att tvätta pengar, vilket är oacceptabelt utifrån de krav och förväntningar som bland annat kunder, aktieägare och tillsynsmyndigheter har på oss. 

Den svenska Finansinspektionen uppgav den 18 december att besked om utfallet av den pågående sanktionsprövningen av Swedbank meddelas i mars 2020.

Annons

Annons