Finans

Öresund slog inte index

Öresund redovisar ett substansvärde på 126 kronor per aktie i sin delårsrapport för 2017. Det är en ökning med 4,4 procent, men sämre än index som steg med 10,8 procent under perioden.

Realtid.se
Publicerad 2017-08-11

Det framgår av ett pressmeddelande på fredagen.

Koncernens substansvärde uppgick den 30 juni i år till 126 kronor per aktie. Det är en ökning med 4,4 procent sedan utgången av december 2016.

Detta är 6,4 procentenheter sämre än SIX Return Index som steg med 10,8 procent under motsvarande period. Under årets andra kvartal ökade Öresunds substansvärdet med 0,9 procent justerat för lämnad utdelning. Index steg under motsvarande period med 4,1 procent.

Större positiv inverkan på substansvärdet under delårsperioden hade innehaven i Oriflame, Fabege, Bulten Ambea, Ework Group och Svolder. Större negativ påverkan på substansvärdet hade innehavet i Bilia.

Öresunds börskurs var den 30 juni 154,50 kronor (jämfört med 152,50 kronor den 31 december 2016), vilket innebar en totalavkastning, justerad för lämnad utdelning, på 4 procent (11) under delårsperioden.

Platsannonser