OPM lägger ned CTA-fond

"Det har varit ett utflöde från CTA-marknaden", säger Simon Reinus vd och partner på Optimized Portfolio Management, OPM.

Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2013-12-16

För snart två år sedan startade fondbolaget Optimized Portfolio Management, OPM, upp en ny fond med namnet Efficient Global Equity Allocation, Egea. Minsta investeringen i fonden var 10 miljoner kronor. Men nu beslutar fondbolaget att lägga ned fonden som ändå gått upp 10 procent under 2013.

– Performance har gått bra men vi har inte fått riktigt mycket kommersiell efterfrågan, säger Simon Reinius vd och partner på Optimized Portfolio Management, OPM.

– Om en fond inte är tillräckligt stor så att den går med vinst och vi bedömer framtiden som osäker är det bättre att lägga ned fonden.

Senast Realtid.se talade med OPM hade fonden fyra institutioner som andelsägare och fondbolaget hade valt att inte låta fonden vara öppen för allmänheten utan ha en institutionell plats med relativt höga minsta investeringar och "attraktivare avgiftsstruktur".

Vad hade ni kunnat göra annorlunda?

– Det vet jag inte. Det har varit ett generellt utflöde från CTA-fonder men mycket lite nyteckningar. Det har varit ett väldigt litet intresse helt enkelt. Vi hade trott att fler investerare skulle vara intresserade av att använda denna fond som en komponent i sin aktieexponering för att på så vis effektivisera hela aktieportföljen. Från ett teoretiskt perspektiv är detta logiskt och vi är övertygade om att ansatsen på lång sikt kommer att ta betydande marknadsandelar. Men i dagsläget har denna ansats inte alls vunnit mark.

Hade det varit bättre att vända sig till allmänheten?

– Nej, det tror jag faktiskt inte heller. Vi har följt flödena in i den här sektorn i andra fonder och det har varit väldigt svårt för sektorn. Sedan starten har vi gått väsentligt bättre än i stort sett alla men har ändå inte haft tillräckligt mycket kommersiellt intresse. Vi är jättenöjda med resultatet men vi ser inte efterfrågan kommersiellt.

Vid uppstarten var Egea, som var en absolutavkastanade global aktiefond, en ny typ av fond för OPM där bolaget tog ett steg från att vara rena utvärderare till att även ta aktiv del.

Fonden hade en riskspridning i ett 30-tal internationella aktiemarknader.

Ansvarig förvaltare till fonden var Peter Seippel som också är partner på fondbolaget.

– Nu monterar han ned fonden men han är engagerad i andra delar i verksamheten så han är fortfarande anställd.

Fondbolaget OPM har en inriktning på alternativa tillgångar för institutionella kunder och grundades 2003. Simon Reinius som är vd har bland annat en bakgrund som tradingansvarig för Investor. Bolaget ägs 50 procent av Carnegie Investment Bank och 50 procent av bolagets grundare.

– Annars har vi haft ett jättebra år med över 1 miljard i nya nettotillgångar. Totalt sett har vi haft ett kanonår både inom private equity och fund of hedgefunds som båda har växt kraftigt. Och den här produkten har inte gjort det. Det var inte rätt läge för den kan vi konstatera med facit i hand.

Platsannonser