”Open Banking nyckeln till en trygg och säker finansiell värld”

Taggar i artikeln

Finans Finanssektorn Open Banking
bankingbanking
Pontus Holmberg, produkt- och innovationschef på Roaring. (Foto: Roaring)
Publicerad
Uppdaterad

I dagens digitaliserade värld är tillgång till finansiell information och tjänster inte bara viktigt för individens framgång utan också avgörande för samhällets utveckling. Open Banking utgör en väsentlig del av en framtid där vi ständigt strävar efter ökad tillgänglighet, transparens, kontroll och säkerhet. Trots det finns viss oro kring datadelning. Men det är hög tid att normalisera Open Banking för en smartare och säkrare framtid. Det skriver Pontus Holmberg, produkt- och innovationschef på Roaring. 

Realtid.se

Open Banking innebär att kontoägare ger sitt godkännande att bankdata som kontoinformation och transaktioner görs tillgängliga för tredjepartsaktörer. En av de största fördelarna med Open Banking är att kontoägaren, det vill säga privatpersonen eller bolaget, kontrollerar sin egen finansiella data. Kontrollen hamnar hos individen eller bolaget i stället för exempelvis banken.

Trots detta kan det finnas en viss oro bland kontoägarna när det gäller att dela känslig finansiell information med just tredjepartsaktörer. Det är viktigt att förstå att ökat datautbyte också medför en rad fördelar. Det innebär till exempel ökad tillgänglighet till skräddarsydda produkter och tjänster, förbättrad transparens och bättre skydd mot bedrägerier och oegentligheter.

Open Banking gynnar inte bara enskilda individer och företag, utan hela samhället. Ju tidigare vi normaliserar Open Banking, desto snabbare kan vi dra nytta av fördelarna. 

Annons

Open Banking kan förenkla onbordningsprocesser samtidigt som det ger värdefulla insikter till branscher som bank, försäkring och finans. Tillgången till finansiella data ger insikter om kunders beteenden, preferenser och behov, vilket kan användas för att utveckla erbjudanden och optimera affärsprocesser. 

Genom att kontoägarna har makten att bestämma vilka tjänster och aktörer som får tillgång till deras data, öppnas dörrar för nya och innovativa finansiella produkter och tjänster. Den ökade effektiviteten, automatiseringen av processer och möjligheten till innovation kan på sikt bidra till en ökad konkurrens inom finansbranschen, vilket gynnar kontoägarna genom ett bredare utbud och bättre priser.

Banker och andra aktörer behöver anpassa sig till detta förändrade landskap och den digitala finansiella branschen kommer med all säkerhet att se väldigt annorlunda ut om bara tio år. 

Annons

En annan fördel med Open Banking är potentialen att förbättra säkerheten och minska risken för bedrägeri, bland annat genom själva förfarandet att kunden ger sitt medgivande till att dela sin data och att exempelvis en låneförmedlare kan verifiera och kontrollera personen eller företagets kontouppgifter. Genom att få en mer omfattande bild av en individs eller organisations ekonomiska aktivitet kan banker och andra finansiella institutioner också identifiera potentiellt riskabla beteenden.

Detta minskar inte bara risken för bedrägeri och identitetsstöld, utan ger även företag möjlighet att identifiera och undvika att inleda affärsrelationer med oseriösa aktörer. På så sätt kan Open Banking fungera förebyggande och bidra till ett tryggare samhälle. 

Ökad tillgänglighet till realtidsdata via Open Banking möjliggör också förbättrad riskhantering. Normalt baseras en kreditupplysning på historiska data, med Open Banking skapas i stället en nulägesbild. Information kring kontot ger en aktuell bild av exempelvis verksamhetens välmående och säkerställer att det som rapporteras om verksamheten är korrekt och pålitligt. 

Annons

Det här skrapar egentligen bara på ytan vad som är möjligt med Open Banking, och på det stora hela representerar det en spännande framtid där teknologi och finans samverkar för att skapa en öppen och transparent finansiell värld.

Sanningen är att ju förr vi normaliserar Open Banking som en del av det digitala samhället, drar nytta av fördelarna och arbetar tillsammans, desto snabbare går den digitala omställningen. En omställning som innebär ett smartare, tryggare och säkrare samhälle. 

Pontus Holmberg
Produkt- och innovationschef på Roaring

Läs mer:
Cyberattacker mot finanssektorn ökar: ”Företagen är rädda”. Realtid
AI-larmet från storbankerna: Låser oss fast. Realtid
Citi: Osäkert om bankerna kommer tjäna pengar på AI. Realtid

Annons