FinansNyhet

”Om du inte tar ESG till dig blir du förr eller senare obsolet”

ESG-dagenESG-dagen
Johan Lindén, Head of Investment Banking, ABG Sundal Collier. Foto: ABG Sundal Collier
Publicerad

Vissa verksamheter har i nuläget en negativ inverkan på klimatet samtidigt som de sitter på de bästa lösningarna framåt. Det gäller att se bortom de stora rubrikerna. Det säger Johan Lindén, Head of Investment Banking på ABG Sundal Collier, och talare på ESG-dagen 26 oktober.

Realtid.se

Varför är ESG-frågor viktiga för dig?
– För mig är ESG ett sätt att fortsätta vara relevant i en föränderlig värd. ESG utmanar oss att tänka nytt men ger också ett ramverk att tackla morgondagens frågor. ESG är så fundamentalt för vår tid och om du inte tar det till dig blir du förr eller senare obsolet, oavsett vilken bransch du verkar inom, säger Johan Lindén.

Han fortsätter:

– I finansbranschen handlar mycket i grund och botten om att värdera verksamheter utifrån ett risk/nytta-perspektiv och ESG ger oss ytterligare en dimension i den värderingen. I vår bransch har vi dessutom ett viktigt inflytande och ansvar eftersom vi är med och påverkar hur kapital allokeras till verksamheter som verkligen skapar nytta. Det är ett inflytande som man ska ta på stort allvar eftersom vi på så sätt bidrar till att skapa den värld våra barn ska växa upp i.

Annons

”ESG är så fundamentalt för vår tid och om du inte tar det till dig blir du förr eller senare obsolet, oavsett vilken bransch du verkar inom.”

Johan_Linden_ADGSG_Linkedin.jpg

ESG-dagenJohan Lindén, Head of Investment Banking på ABG Sundal Collier, och talare på ESG-dagen 26 oktober.

Vad är den största utmaningen som du stöter på i ditt jobb när det gäller att driva ESG-frågor?
– En av de största utmaningarna är att se bortom de stora rubrikerna och de förutfattade meningarna om vissa branscher. Vi lever just nu i en tid av transformering där vissa verksamheter i nuläget har en negativ inverkan på till exempel klimatet samtidigt som de sitter på de bästa lösningarna framåt. Exempel på det är energisektorn och transportsektorn. Här finns det verksamheter som idag inte bridrar till en bättre värld men som behöver kapital till att ställa om till en mer hållbar produktion eller en ny produktportfölj anpassad till morgondagens konsumenter. Att värdera dessa verksamheter utifrån ett ESG-perspektiv är inte helt enkelt och kräver att man verkligen förstår bolagens förutsättningar utifrån marknad, politik, perception bland investerare och även så klart bolagets egna drivkrafter till transformation. Kortsiktighet måste vägas mot långsiktighet, samtidigt som omvärldens krav på snabba åtgärder ökar. 

Annons

”Vi lever just nu i en tid av transformering där vissa verksamheter i nuläget har en negativ inverkan på till exempel klimatet samtidigt som de sitter på de bästa lösningarna framåt.”

– På företagsnivå sätter alla bolag ESG-frågor högt på agendan, samtidigt som många upplever en svårighet i att definiera vad ESG-compliant de facto är. Bolag kan därmed vilja profilera sig som mer ESG-compliant än vad de faktiskt är. Vårt jobb handlar i mångt och mycket om att vägleda och positionera detta på ett trovärdigt och balanserat sätt mot investerare utifrån till exempel FN:s hållbarhetsmål och taxonomi-aspekter.

ESG-dagen, som anordnas av Realtid, i samarbete med Wildeco och Direkt Studios, äger rum i Stockholm och online 26 oktober. ESG-dagen direkstsänds kostnadsfritt. Mer information och anmälan här >>

Annons