Oljefondens nya klimatmål: Nollutsläpp 2050

Taggar i artikeln

Norska oljefonden
Publicerad

Den norska Oljefonden, som förvaltas av Norges Bank, har spikat ett nytt mål för hållbarhet. Målsättningen är att alla bolag i portföljen år 2050 skall ha nettonollutsläpp.

Oljefonden sitter på en betydande portfölj. Fonden äger totalt 9 000 bolag fördelat på 70 länder och det ligger i fondens intresse att världen följer Paris-avtalet.

— Vårt mål är att vara världens ledande investerare när det gäller hantering av klimatrisker. Vår långsiktiga avkastning kommer att bero på hur företagen i vår portfölj hanterar övergången till ett samhälle utan utsläpp, säger Nicolai Tangen, vd för Norges Bank Investment Management, i en skriftlig kommentar.

Framöver kommer fonden att arbeta nära sina bolag så att man når målen.

Annons

— Vi har satt upp ett mål om nettonollutsläpp senast 2050 för alla företag. Och vi kommer att samarbeta med företagen för att nå detta mål genom att sätta upp trovärdiga preliminära mål och skapa planer för att minska deras direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser, säger Carine Smith Ihenacho, Chief Governance and Compliance Officer.

Annons