Ökat antal nätmäklarkunder i januari

Taggar i artikeln

Avanza Nordnet
Fondbolagens föreningFondbolagens förening
Nätmäklarkunderna ökade sparandet i januari. Foto: Stockfoto
Publicerad
Uppdaterad

Nätmäklarna Avanza och Nordnet fick fler nya kunder under januari, drygt 14 000 vardera.

Finwire

Nätmäklaren Avanzas nettoinflöde uppgick till 5 620 miljoner kronor under januari, att jämföra med ett utflöde på 470 miljoner kronor månaden innan. Mätt i årstakt var nettoinflödet lägre med 32 procent.

Antalet nya kunder ökade med 14 100, vilket är en procent fler än föregående månad, och uppgår till totalt 1 790 800.

Sparkapitalet var 712,2 miljarder kronor mot 663,9 miljarder månaden innan och 754,6 miljarder kronor samma period 2022.

Annons

Utlåningen uppgick till 43,6 miljarder kronor, en marginell ökning från 43,4 miljarder kronor månaden innan. Utlåningen var 6 procent högre jämfört med året innan.

Nettosparandet hos nätmäklaren Nordnet var 2,5 miljarder kronor under januari. Det är en betydande ökning från 0,7 miljarder kronor månaden innan men samtidigt betydligt lägre än 9,3 miljarder kronor samma period 2022.

Antalet nya kunder var 14 200, en ökning med 0,8 procent från förra månaden, och uppgår till totalt 1 722 000 kunder.

Annons

Sparkapitalet var 763 miljarder kronor, att jämföra med 715 miljarder månaden innan och 764 miljarder samma period 2022.

Utlåningen steg i månadstakt med 1,1 procent till 27,6 miljarder kronor. Den är upp 6,2 procent i förhållande till samma period 2022.

Antalet avslut i Sverige ökade med 15,9 procent, mätt i månadstakt, och var för samtliga nordiska marknader högre med 18,4 procent.

Annons
Annons