FinansNyhet

Ökade kreditförluster för TF Bank

Publicerad

Nischbanken TF Bank rapporterar högre intäkter men ett stillastående resultat i det andra kvartalet till följd av ökade kreditförluster.

Camilla Jonsson

Rörelseintäkterna för TF Bank steg till 210 miljoner kronor från 189 miljoner kronor under samma period i fjol samtidigt som rörelseresultat låg still vid 70 miljoner kronor. Samtidigt ökade kreditförlusterna till minus 60 miljoner kronor från minus 47 miljoner kronor under samma period i fjol.

TF Banks låneportfölj ökade med 1 procent till drygt 7 miljarder kronor under kvartalet, vilket kan jämföras med från årsskiftet då den ökat med 8 procent.

– Nyutlåningen inom vårt största segment, Consumer Lending, har minskat under det andra kvartalet. Nedgången inleddes i mars när vi valde att inta en mer restriktiv hållning i våra kreditbeslut, samtidigt som efterfrågan föll, säger bankens vd Mattias Carlsson i en skriftlig kommentar.

Annons

TF Bank ser ännu inga väsentliga förändringar i betalningsmönster hos sina kunder.

– Däremot ser vi indikationer på att priserna på förfallna lån har sjunkit, vilket kommer påverka Consumer Lending under det andra halvåret, skriver Mattias Carlsson i rapporten.

Inför det andra halvåret 2020 är TF Banks ambition att öka sina marknadsandelar genom att fortsätta växa inom Ecommerce Solutions och Credit Cards. Inom Consumer Lending prioriteras nordisk tillväxt.

Annons

Finansmannen Erik Selin äger 12,6 procent av aktierna i TF Bank.

 

Annons