Finans

Ökad tillväxttakt för företagens lån i april

I april 2020 hade de icke-finansiella företagens lån från monetära finansinstitut en årlig tillväxttakt på 5,8 procent. Det är en ökning med 0,5 procentenheter jämfört med föregående månad.

Publicerad 2020-05-29

Totalt uppgick MFI:s utlåning till icke-finansiella företag till 2 519 miljarder kronor i april. Det är en ökning med 37 miljarder jämfört med föregående månad och med 138 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år. Det framgår av ett pressmeddelande från SCB.

Utlåning till icke-finansiella företag med säkerhet i flerbostadshus, som är den vanligaste säkerheten, uppgick i april till 826 miljarder. Företagens blancolån uppgick till 457 miljarder och lån till bostadsrättsföreningar, som räknas till icke-finansiella företag, uppgick till 500 miljarder.

I april 2020 hade hushållens lån från monetära finansinstitut en årlig tillväxttakt på 5,2 procent. Den är oförändrad jämfört med föregående månad.

Totalt uppgick hushållens lån hos monetära finansinstitut (MFI) till 4 272 miljarder kronor i april. Det är en ökning med 17 miljarder jämfört med föregående månad och med 215 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år.

Bostadslånen utgjorde 82 procent av MFI:s totala utlåning till hushållen och uppgick i april till 3 504 miljarder. Det är en ökning med 16 miljarder jämfört med föregående månad och en ökning med 179 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år. Bostadslånen hade en årlig tillväxttakt på 5,4 procent i april 2020.

Hushållens konsumtionslån hade en tillväxttakt på 7,4 procent i april. Det är en minskning med 0,4 procentenheter jämfört med mars. Tillväxttakten för lån med övriga säkerheter var 3,2 procent i april, vilket är en minskning med 0,4 procentenheter jämfört med mars. Totalt uppgick hushållens konsumtionskrediter och lån med övriga säkerheter till 251 respektive 517 miljarder i april 2020.

Hushållens genomsnittliga bolåneränta för nya avtal var 1,55 procent i april, en ökning med 0,02 procentenheter jämfört med mars. Den rörliga bolåneräntan var 1,61 procent i april, oförändrad jämfört med mars.

I april var hushållens genomsnittsränta för nyinsättningar på bankkonton 0,10 procent, oförändrad jämfört med mars. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag uppgick till 0,23 procent i april. Det är en ökning med 0,01 procentenhet jämfört med mars.

Den genomsnittliga utlåningsräntan för nya avtal till icke-finansiella företag var 1,66 procent i april. Det är en ökning med 0,14 procentenheter jämfört med mars. Den rörliga räntan ökade med 0,17 procentenheter jämfört med föregående månad och uppgick till 1,80 procent i april.

Icke-finansiella företags genomsnittsränta för nyinsättningar på bankkonton var i mars 0,02 procent, en minskning med 0,01 procentenhet jämfört med mars. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag var 0,03 procent i april, en minskning med 0,10 procentenhet jämfört med mars.

Den årliga tillväxttakten för det smala penningmängdsmåttet, M1, var 15,3 procent i april, en ökning med 2,4 procentenheter jämfört med mars. M1 uppgick i april till 3 416 miljarder kronor.

Tillväxttakten för det breda penningmängdsmåttet, M3, var 14,3 procent i april, en ökning med 1,8 procentenheter jämfört med mars då den var 12,5 procent. Totalt uppgick M3 till 4 016 miljarder i april.

M1 består av allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainlåning i MFI och staten. M3 inkluderar förutom M1 även inlåning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper.

Platsannonser