Börs

Oasmia trotsar storägare

Arwidsro begär att Bolagsverket omgående kallar till en ny extrastämma i Oasmia, detta efter att Oasmias sittande styrelse ställt in den planerade extrastämman - där en ny styrelse skulle utses.

Publicerad 2019-01-22

Arwidsro, som äger mer än 10 procent av rösterna, menar att beslutet av Oasmias styrelse att ställa in den extra bolagsstämma som skulle ha ägt rum den 25 januari, utgör en överträdelse av aktiebolagslagen.

Det var i förra veckan som Arwidsro presenterade sitt förslag till ny styrelse för i läkemedelsbolaget Oasmia.

Arwidsros förslag till nya styrelsemedlemmar är Jörgen Olsson som tidigare varit vd på Hoist Finance, Peter Zonabend, jurist och nuvarande vd på Arwidsro samt Sven Rohman som bland annat är rådgivare till det tyska läkemedelsbolaget Oryx.

Arwidsros förklaring till att de vill se en ny styrelse att de är av uppfattningen att "Oasmias styrelse vid upprepade tillfällen brutit mot aktiebolagslagen, ingångna avtal och börsens regler för informationsgivning".

Det var i samband med ett övertagande av ett lån på 108 miljoner kronor från Bengt Ågerups investeringsbolag Nexttobe som Oasmias styrelse lät företaget MGC Capital utnyttja en stor mängd teckningsoptioner som kompensation för det övertagna lånet. En manöver, som om den verkställs, skulle göra MGC Capital till näst största ägare i Oasmia.

När affären blev känd begärde Per Arwidsson att Oasmias styrelse skulle kalla till en extra bolagsstämma med syfte att besluta om en ny styrelse för bolaget.

I mitten av förra veckan beslutade Nasdaq Stockholm att placera Oasmia Pharmaceuticals aktier på observationslistan.

I går meddelade Oasmias styrelse i ett pressmeddelande att den beslutat att ställa in den extra bolagsstämma som Per Arwidsson och Arwidsro hade begärt i egenskap av ägare av mer än 10 procent av rösterna i bolaget.

– Det är anmärkningsvärt att ett börsnoterat bolag så flagrant struntar i gällande regelverk. Detta innebär olyckligtvis en fördröjning, men Arwidsro fortsätter verka för att det tillsätts en oberoende styrelse som kan arbeta för alla aktieägares bästa och se till att Oasmia blir ett framgångsrikt företag, skriver Arwidsros vd Peter Zonabend i pressmeddelandet.

 

 

Platsannonser