Börs

Oasmia på observationslistan 

Nasdaq Stockholm har beslutat att placera läkemedelsbolaget Oasmia Pharmaceuticals aktier på observationslistan. Det framgår av ett börsmeddelande. 

Publicerad 2019-01-16

Enligt gällande regelverk för Nasdaq Stockholm kan ett bolag observationsnoteras om det föreligger någon omständighet som föranleder en väsentlig osäkerhet avseendeemittenten eller priset på det noterade värdepappret.

Den 14 december 2018 offentliggjorde Oasmia Pharmaceutical ett pressmeddelande med kallelse till extra bolagsstämma, då ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Oasmia begärt att sådan bolagsstämma sammankallas för att behandla fråga om val av styrelse i Oasmia.

Den 15 januari 2019 offentliggjorde Arwidsro Investment ett pressmeddelande med information om att Arwidsro Investment och Per Arwidsson förslår att en helt ny styrelse i Oasmia utses.

Platsannonser