Illustration: Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S
Illustration: Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S
Fastigheter

Nytt fastighetsbolag köper i Rosengård

Balder, Heimstaden, MKB och Victoria Park har genom ett nybildat fastighetsbolag 1.660 bostadslägenheter i Rosengård och siktar mot att förverkliga Culture Casbah.

Publicerad 2017-01-02

Ett nytt fastighetsbolag har bildats, Rosengård Fastighets AB, av Balder, Heimstaden, MKB och Victoria Park. Fastighetsbolaget har förvärvat cirka 1.660 bostadsfastigheter i Rosengård från MKB med siktet att förverkliga Culture Casbah.

Culture Casbah är ett stadsutvecklingsprojekt med målet att utveckla och vitalisera området Rosengård till en trygg, eftertraktad och central del av Malmö. Som en del av projektet planeras ett 22 våningar högt torn. Tornet och övriga nya bostadshus avses innehålla tillsammans cirka 200 nya bostäder och 30 lokaler för affärsverksamhet.

Det förvärvade beståndet har ett aktuellt driftsnetto på cirka 48,4 miljoner kronor och ett marknadsvärde uppgående till 1,1 miljarder kronor. Köpeskillingen för aktierna i de båda fastighetsägande bolagen beräknas uppgå till sammanlagt cirka 633 miljoner kronor.

 De samarbetande bolagen ska äga 25 procent vardera av aktierna i Rosengård Fastighets AB, som förvärvas till nominellt värde.

Tillträde beräknas ske den 1 maj 2017 förutsatt att de villkor som affären är beroende av är uppfyllda.

Affären är bland annat villkorad av prövning av Konkurrensverket, att Rosengård Fastighets AB kan skaffa finansiering för förvärvet samt att de samarbetande bolagens styrelser godkänner transaktionerna.

Styrelsen i Rosengård Fastighets ska bestå av en ledamot och en suppleant från respektive bolag, totalt fyra ledamöter och fyra suppleanter. Till styrelseordförande kommer MKB:s VD, Terje Johansson, att utses.

Enligt pressmeddelandet pågår rekrytering av ledning till det nya bolaget. Bolagen skriver att fram till att ledning är på plats förvaltar MKB fastigheterna på den nya ägarens instruktioner.

Platsannonser

Logga in