FinansNyhet

Nytt betaltidsindex visar trendbrott i betalningsmoralen hos stora företag

Publicerad
Uppdaterad

Stockholmsbaserade fintechbolaget Invoier lanserar ett nytt index som kartlägger hur bra eller dåliga svenska företag är på att betala sina fakturor i tid. Den första mätningen visar ett trendbrott där stora företag för första gången sedan mätstart 2016 betalar fakturorna i tid i början av 2022.

Realtid.se

Det nya indexet, Betaltidsindex, kartlägger faktiska och avtalade betaltider mellan företag i Sverige. Totalt baseras det på över 1,5 miljoner fakturor från över 45 000 företag, under perioden 2016 fram till idag. Indexet påvisar problematiken med beteendeskillnaden mellan små och stora företag, där de små ofta betalar i förtid och i praktiken inte sällan tvingas agera finansiärer till de större bolagen som i sin tur ofta betalar för sent, enligt Invoier.

– Betaltidsindex är ett mått på svenskt näringslivs betalningsmoral och betalningstiderna från stora företag måste kortas om vi ska kunna frigöra kraften och tillväxten i svenska små- och medelstora företag, säger Fredrik Mistander, vd och medgrundare till Invoier, i en skriftlig kommentar.

Den 1 mars 2022 lagstiftade riksdagen om en ny rapportering av betaltider från företag med minst 250 anställda. Rapporteringskravet specificerar att dessa företag ska ange avtalad betalningstid, faktisk betalningstid och andel fakturor som betalats efter förfallodatum. Detta ska redovisas uppdelat över olika storlekskategorier av små- och medelstora bolag (0-9 anställda, 10-49 anställda respektive 50-249 anställda). All rapporterad data ska finnas tillgänglig för allmänheten.

Annons

Långa betaltider från större företag omvandlas inte sällan till likviditetsproblem hos mindre leverantörsföretag, som inte har samma skydd mot kreditförluster och är beroende av snabb återbetalning, något som i förlängningen påverkar tillväxtmöjligheter och nya arbetstillfällen negativt.

Annons