Nya revisorn slaktar Trigs balansräkning

Mer än en halvering av tillgångssidan. Värderingarna i bokslutet ratas.

Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2015-06-11

Trig Social Media river upp bokslutet för 2014 i den nyligen publicerade årsredovisningen. Detta sedan bolagets nya revisor krävt stora nedskrivningar i balansräkningen.

Totalt gör Trig nedskrivningar, som tas över resultaträkningen, med 7,5 miljoner euro. Det handlar dels om en nedskrivning av värdet på dotterbolaget Trig Entertainment, dels om en nedskrivning av immateriella tillgångar.

Den nya revisorn Per-Åke Bergstrand valdes in i början av maj sedan PwC hoppat av uppdraget och riktat hård kritik mot Trig.

Av revisionsberättelsen i den färska årsredovisningen framgår att Bergstrand inte kunnat acceptera Trigs balansräkning i det skick som den såg ut i bokslutsrapporten.

"Moderbolagets balansräkning redovisas aktier i dotterbolaget Trig Entertainment AB till ett ursprungligt belopp om 5.030 KEUR. Detta värde är med hänsyn till dotterbolagets förlust, c:a 20 MEUR, svårt att försvara. Sedan värdet på ifrågavarande aktier skrivits ned till 500 KEUR har jag accepterat posten", skriver revisorn.

Det är alltså endast 10 procent av dotterbolagets värde som kvarstår efter revisionen.

Bergstrand är heller inte nöjd med att Trig lagt "allmänna administrationskostnader" under immateriella tillgångar i balansräkningen. Det handlar om totalt 2,6 miljoner euro som enligt revisorn ska tas över resultatet.

Totalt gör det att Trigs redovisade resultat för 2014 tyngs med 7,5 miljoner euro i nedskrivningar.

Det nya resultatet före skatt är -11 miljoner euro.

Av den färska rapporten för första kvartalet framgår att förlusterna fortsätter. Resultatet före skatt kvartal ett redovisas till -1,59 miljoner euro. Intäkter är mycket begränsade under perioden och uppgår totalt till 27.695 euro. Kassan är också i princip tom.

"Jag har dock för styrelsen framhållit den risk som bolagets mycket ansträngda likviditet innebär för bedömningen av fortlevnadsprincipen och därmed för värderingen av bolagets olika poster såväl i balansräkningarna som resultaträkningarna", skriver revisorn i årsredovisningen.

Trig har inlett ett besparingsprogram som innebär att personal i Sverige kommer att sägas upp.

Enligt Trig pågår också en rad olika försök att ta in nytt kapital till verksamheten, däribland ska moderbolaget Trig Media Group förbereda en obligationsemission.

Av årsredovisningen framgår också fler detaljer om de anonyma ägarbolagen Northern Company Ltd och Southern Company Ltd som officiellt administerar ett optionsprogram för personalen. Enligt Trig har bolagen en skuld på 12 miljoner euro till Trig som ska betalas av under kommande år (skulden tas ej upp som en fordran i balansräkningen). Denna skuld verkar avse köp av Trig-aktier.

Enligt årsredovisningen betalar Northern- och Southern-bolagen veckovis för dessa aktier. Enligt bokslutsrapporten ska detta ha gett intäkter på 900.000 euro under perioden oktober 2014 och februari 2015.

En annan nyhet i årsredovisningen är att revisorn inte funnit några spår av förbjudna penninglån till vd Phillip Cook, vilket PwC misstänkte. Däremot har Phillip Cook fakturerat Trig totalt 259.000 euro för olika tjänster under fjolåret.

Av årsredovisningen framgår också att Phillip Cooks ägarbolag Social Media Investments minskat sitt ägande i Trig med cirka 1 miljon aktier från noteringen i september 2014 fram till årsskiftet.

Trig Social Medias aktie handlas liksom tidigare som normalt på Frankfurtbörsen. Börsvärdet ligger i dagsläget strax över 9 miljarder kronor.

Platsannonser