Finans

Ny valberedning i Intrum Justitia

Nytt är att AMF, AMF Fonder och Odin Fonder inte är representerade.

Uppdaterad 2017-09-15
Publicerad 2017-09-15

Vid Intrum Justitias årsstämma den 29 juni 2017 beslutades att ge styrelsens ordförande i uppdrag att bilda en valberedning genom att sammankalla representanter för de fem största aktieägarna i bolaget baserat på de vid utgången av augusti månad kända röstetalen.

Efter kontakter med bolagets aktieägare har följande ledamöter utsetts:

Per E. Larsson, utsedd av Cidron 1748 SARL

Johan Strandberg, utsedd av SEB Fonder

Mats Gustafsson, utsedd av Lannebo Fonder

Carl Cederschiöld, utsedd av Handelsbanken Fonder

Lennart Francke, utsedd av Swedbank Robur Fonder

Valberedningen representerar tillsammans cirka 56,3 procent av rösterna i bolaget.

 

Platsannonser